10. juli 2015

Risiko for KOL kan allerede opstå i ungdommen

SUND

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en af de mest almindelige dødsårsger i verden i dag – og aktiv rygning er skyld i ca. 85% af alle tilfælde. Og alligevel indikerer banebrydende ny forskning fra Københavns Universitet at fremskyndelsen af nedsat lungefunktion ikke er en betingelse for at udvikle KOL. Den generelle forståelse har hidtil været, at alle mennesker med KOL også har fremskyndet nedsat lungefunktion, hvorfor så mange store studier har fokuseret på reduktionen af denne fremskyndede nedsættelse. Men denne nye undersøgelse viser, at det kun er tilfældet for 50% af KOL-patienter, hvorimod de resterende 50% udvikler sygdommen med næsten normal nedsat lungefunktion.

”Denne kroniske sygdom kan udvikles på forskellig vis, og derfor er udviklingen af normal lungefunktion i den tidlige voksenalder vigtig i forhold til risikoen for at udvikle KOL senere i livet,” siger Peter Lange, overlæge på Den Lungemedicinske Sektion på Hvidovre Hospital og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Resultaterne er for nyligt udgivet i New England Journal of Medicine.

Banebrydende undersøgelse

I årtier har udviklingen af KOL været sammenkædet med fremskyndet nedsat lungefunktion fra en normal lungefunktion i den tidlige voksenalder. Men denne undersøgelse indikerer, at ikke alle patienter i risikogruppen har fremskyndet nedsat lungefunktion, hvilket også kan medvirke til at forklare, hvorfor det har været svært at definere effekten af forskellige behandlinger af nedsat lungefunktion.

For første gang har forskerne været i stand til at kvantificere to store lungefunktionsforløb, der fører til KOL: et forløb med meget hurtig nedsættelse af lungefunktion fra en normal lungefunktion, og det alternative forløb hvor en suboptimal udvikling af lunkefunktionen som barn og ung er udslagsgivende for udviklingen af KOL senere i livet. Undersøgelsen samler data fra tre store langtidsgruppeundersøgelser, hvor deltagerne fik målt deres lungefunktion over adskillige år. I to af gruppeundersøgelserne var den længste opfølgningsperiode på 25 år.

Fordelene på lang sigt

Denne undersøgelses potentielle fordele på lang sigt omfatter en bedre forståelse af udviklingen af KOL, hvilket kan komme til at spille en vigtig rolle i forhold til forebyggelsen af nye tilfælde. Det nærværende studie viser, at en højt udviklet lungefunktion i bardommen og den tidlige voksenalder er vigtig i forhold til risikoen for at udvikle KOL senere i livet. ”Derfor bør man tage alle midler i brug for at udvikle en normal lungefunktion i teenageårene, herunder at unge bør holde sig fra at ryge, at man behandler astma tidligt i barndommen, og at man ikke udsætter børn og unge for fx passiv rygning,” konkluderer Professor Peter Lange.

Kontakt: Professor Peter Lange
Mobil: +45 26 87 90 20