13. juli 2015

Stadig meget populært at læse på Københavns Universitet

Uddannelse

Lidt færre har i år søgt ind på en bacheloruddannelse på Københavns Universitet. Til gengæld fortsætter tendensen med de unges både målrettede og realistiske uddannelsesvalg. Med 28 procent af alle førsteprioritetsansøgninger er Københavns Universitet fortsat de unges foretrukne studiested.

Københavns Universitet har i år modtaget 25.995 ansøgninger fra i alt 17.238 ansøgere. Det svarer til et fald på 1,8 procent i forhold til ansøgertallet i 2014, men er stadig langt flere end universitetet har plads til at optage. 11.771 eller knap syv ud af ti ansøgere har Københavns Universitet som deres første prioritet og på landsplan er KU stadig det mest eftertragtede universitet. Søgningen til universitetets uddannelser varierer en del fra fag til fag. Mens søgningen til uddannelserne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet står for en fremgang på 5,9 pct. og jura-uddannelsen også har oplevet en mindre fremgang, så er ansøgertallet faldet til uddannelserne på de øvrige fakulteter.

- Bortset fra Retorik-uddannelsen, der med en stigning på 157 procent løber af med årets højeste stigning, så ser vi i år især et fald i søgningen til de humanistiske uddannelser. Ansøgerne er generelt fokuserede på at vælge en uddannelse, hvor de har mulighed for at få job efter studierne. Her har mediernes fokus på især humanistiske uddannelser, i forbindelse med snakken om dimittendarbejdsløshed, nok spillet en rolle for søgningen, siger områdeleder i Vejledning og Optagelse Pernille Kindtler.

Den store stigning i antal ansøgninger til Retorik skyldes i øvrigt, at uddannelsen i 2014 øgede antallet af pladser med en betydelig lavere adgangskvotient til følge. Det har derfor højst sandsynligt fået flere ansøgere til at vurdere, at de har en reel mulighed for at blive optaget i år.

- Den unge generation af ansøgere udtrykker generelt et ønske om at komme hurtigt i gang med en uddannelse, og de ønsker at være realistiske i deres uddannelsesvalg. De vil ikke ”spilde” uddannelsesønsker på at søge ind på uddannelser, hvor de ikke har en chance for at komme ind, og derfor sætter de sig grundigt ind i tingene, siger Pernille Kindtler.

Både flere og færre studiepladser

Mens der i år er skåret pladser væk på blandt andet humanistiske uddannelser, så har andre uddannelser udvidet med ekstra pladser. Det gælder fx på de samfundsvidenskabelige uddannelser og på en række af de naturvidenskabelige uddannelser. Ansøgerne har været meget optagede af konsekvenserne af dimensioneringen af uddannelserne, og de har lyttet meget til den debat, der er fulgt i kølvandet. Udsigten til, hvordan dimensioneringen vil påvirke de i forvejen meget høje adgangskvotienter på mange uddannelser, er en af de ting, ansøgerne har spurgt grundigt ind til hos universitetets studievejledning.

- De unge sætter sig godt ind i tingene. Det kan derfor ende med at vise sig, at både tilbagegang og fremgang i antallet af ansøgninger i nogen grad stemmer overens med de ændringer, vi har lavet i kapaciteten på de forskellige uddannelser, siger Pernille Kindtler.

Svar på ansøgning og offentliggørelse af adgangskvotienter 30. juli

KU har siden 2013 modtaget alle ansøgninger digitalt. Ansøgerne har mulighed for at følge deres ansøgning på ansøgerportalen Mit KU, hvor universitetet også kommunikerer med ansøgerne. Fra i år er al kommunikation med ansøgerne digital enten via Mit KU eller per mail. Det er målsætningen, at al kommunikation med ansøgerne i fremtiden skal foregå på Mit KU, så antallet af platforme i forbindelse med ansøgning til KU begrænses til Optagelse.dk og Mit KU. Beskeden om optagelse kommer på Mit KU, og de optagne kan med det samme takke ja eller nej til studietilbuddet. Optagelsesmeddelelsen bliver tilgængelig allerede fra midnat op til den 30. juli.

Samme dag bliver adgangskvotienterne offentliggjort, og fra torsdag den 30. juli er det muligt at søge optagelse på de uddannelser, hvor der er ledige pladser. De ledige pladser bliver annonceret på både KOT.dk og studier.ku.dk.

Kontakt

Pernille Kindtler
Områdeleder, Vejledning & Optagelse

Uddannelsesservice
Københavns Universitet
Mobil: 51 20 18 93
Mail: pki@adm.ku.dk