23. september 2015

Dansk hjelm til behandling af depressioner EU-godkendt

Depression

Forskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsenhed, Hillerød og firmaet Re5 Aps udviklet et nyt koncept med elektrostimulation til behandlingsresistente depressioner. Konceptet har nu opnået EU godkendelse.

Depressionsplagede patienter i hele EU vil i fremtiden kunne få glæde af en helt speciel hjelm, der ved hjælp af elektriske impulser afhjælper den frygtede sygdom. Den europæiske CE godkendelse er baseret på positive data fra to kliniske forsøg i patienter med diagnosen refraktær depression, der er depression, som ikke responderer på velkendte antidepressiva. Hver tredje patient med depression oplever ingen effekt af klassisk antidepressiv medicin. Effekten af behandlingen med den ny hjelm viser imidlertid, at 73,5 procent af de behandlingsresistente patienter opnår en sådan forbedring, at de betragter sig som raske efter 8 ugers behandling.  Det første gennembrud er beskrevet i en publikation i det anerkendte amerikanske tidsskrift Biological Psychiatry (2010;68, 163-168).

Re5 NTS teknologien er baseret på Transkranielle Pulserende Elektro Magnetiske Felter (T-PEMF), en teknik, der pålægger elektriske impulser i hjernevævet. Bag hjelmen står professor, dr. scient. Steen Dissing fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, der har udviklet den i samarbejde med forskere på Panum Instituttet.

"Populært sagt kommunikerer en depressionsramt hjernes celler dårligt med hinanden. Men hjelmens elektriske impulser genskaber nogle af hjernens naturlige elektriske felter og aktiverer nerveceller og celler i kapillærerne.  Dermed øges aktivitetsniveauet i hjernen”, fortæller Steen Dissing.  

Re5 NTS består af en puls-generator og en hjelm med 7 strømførende spoler, der overfører elektriske impulser til hjernen gennem pulserende elektromagnetiske felter.

Hvordan virker hjelmen?
"Hjelmen danner elektriske felter i hjernen, der efterligner de elektriske felter, som kan påvises omkring nerveceller, når aktionspotentialer løber i nervecellen. De elektriske pulser aktiverer således udskillelse af såkaldte vækstfaktorer samt signalpeptider fra blodkarrenes celler, der tilsammen aktiverer hjernens neuroner og støtteceller. Dette medfører en øget nydannelse af blodkar, samt øget neural aktivitet", siger Steen Dissing.

Forsøgene viser, at de elektriske impulser er så minimale, at patienten ikke er i stand til at registrere dem under behandlingen. Den eneste registrerede bivirkning har været en forbigående let kvalme i begyndelsen af behandlingsforløbet, der hurtigt forsvinder efter ophørt behandling.

De to kliniske undersøgelser, som ligger til grundlag for EU-godkendelsen, er udført af et team under ledelse af professor, overlæge, dr. med. Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Hillerød under Region Hovedstaden i samarbejde med leder af klinik for depression og mani, overlæge, dr. med. Erik Roj-Larsen, Århus Universitet. Studierne har bl.a. været støttet af Lundbeck Fonden.  Et større internationalt forskningssamarbejde er for nylig igangsat med Cornell University i New York i USA og Karolinska Instituttet, Stockholm, som fokuserer på behandlingsformens ”mode of action” .

Der gennemføres i øjeblikket i Danmark også en større kliniske afprøvning med Re5 NTS til behandling af patienter med Parkinson sygdom. Resultaterne af denne undersøgelse forventes i slutningen af 2015.

Kontakt:
Professor, dr. scient. Steen Dissing fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, mail: sdissing@sund.ku.dk