23. september 2015

De studerende klæder sig på til arbejdsmarkedet

Erhverv

Karriereprojektet Viden i Udvikling har de seneste tre år arbejdet strategisk med at gøre de studerende mere karriereparate og testet samarbejdskoncepter mellem virksomheder, universiteter og studerende. Projektet er nu afsluttet, og evalueringen viser, at de deltagende studerende er blevet mere karriereparate, og at universiteterne har fået ny viden om samarbejdet med virksomheder. Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet.

- Med en tidlig og aktiv karriereindsats kan vi som universitet hjælpe de studerende med at blive mere bevidste om sig selv og den arbejdsvirkelighed, de møder. Vi kan se, at de studerende, som har deltaget i projektets aktiviteter, er blevet mere karrierebevidste og klogere på arbejdsmarkedet. Samtidig har vi udviklet metoder og redskaber til at måle effekt, så vi fremover mere målrettet og effektivt kan tilbyde karriereaktiviteter, der styrker forskellige aspekter af de studerendes karrierebevidsthed, siger Signe V. Riis, der er projektleder for Viden i Udvikling på Københavns Universitet.

Næsten 500 studerende var troppet op til karrierebørs for at møde virksomheder og blive klogere på arbejdsmarkedet. Foto: Søren Hytting

Cirka 3400 studerende og mere end 340 virksomheder har deltaget i en eller flere af projektets aktiviteter, som bl.a. har bestået af virksomhedstours, CV-workshops og undervisningsforløb med virksomhedsfokus. Målet med aktiviteterne har været at give studerende mere selvindsigt, indsigt i egen faglighed, kendskab til arbejdsmarkedet og redskaber til at videreformidle egne kompetencer.

Mere karrierebevidste studerende

Projekt Viden i Udvikling er nu afsluttet, og resultaterne fra evalueringen viser, at de studerendes karrierebevidsthed og viden om arbejdsmarkedet er steget på alle de målte parametre. De studerende ved nu mere om, hvad de kan, og hvordan de kan omsætte deres kompetencer til praksis. Fx er de studerendes viden om, hvordan de kan bruge deres faglige viden i praksis steget med 44 procent – fra 20 procent i førmålingen til 64 procent i eftermålingen.

Projektet har også haft fokus på, at introducere de studerende for brede jobmuligheder og alternativer til de kendte brancher, virksomheder og sektorer.

- Som arbejdsmarkedet ser ud, skal studerende i fremtiden tænke i nye baner og have øje for alternative karriereveje. En del af projektet har været at fokusere på mindre og mellemstore virksomheder, og vi kan se, at det har rykket de studerendes jobmæssige fokus at møde andre typer af virksomheder end de største og mest kendte. 32 procent af de studerende kan nu se sig selv arbejde i en mindre virksomhed. Det tal var kun 10 procent i førmålingen, siger Signe V. Riis.

Virksomhederne giver tilbage til universitetet

Kontakten til de mere end 340 virksomheder, som har deltaget i projektet har givet indsigt i, hvordan erhvervssamarbejdet kan optimeres.

Ifølge evalueringen deltager virksomhederne primært fordi de vil give tilbage til universitet og bruger karriereaktiviteterne til at gøre opmærksom på sig selv og rekruttere de dygtigste studerende.

- Virksomhederne fokuserer typisk ikke på at få det store konkrete udbytte ud af samarbejder fx i form af produktløsninger, men ser potentialet i, at samarbejdet på sigt kan føre til længere samarbejder med universitetet. Projektet har gjort os mere bevidste om, at vi bliver nødt til at spille bolden til virksomhederne og drive samarbejdet. Der er brug for kontinuerlig kontakt, fleksibilitet og tålmodighed fra vores side, hvis vi vil styrke
samarbejdet med de mindre virksomheder, konstaterer Signe V. Riis.

Kontakt

Projektleder Signe V. Riis, Københavns Universitet
Mobil: 29 63 09 47