19. november 2015

Finanslov medfører hårde besparelser på Københavns Universitet

NEDSKÆRING

Finansloven sætter universiteterne på en sparekur. Det vil ramme uddannelser og forskning og dermed Danmarks konkurrenceevne. KU efterspørger en plan for afbureaukratisering.

Med forliget om finansloven for 2016 er der lagt op til markante besparelser på universiteterne. Forliget skærer 8 procent på uddannelserne frem mod 2019 svarende til 620 millioner kr. og over 800 millioner kroner årligt af bevillingen til fri forskning og innovation.

For KU betyder finansloven, at universitetet nu forventer færre finanslovsindtægter på 680 millioner kr. i 2019. Det svarer til ca. 8. pct. af hele universitetets omsætning. Det vil betyde et stop for mange udviklingsprojekter og at universitetet bl.a. skal nedlægge op til flere hundrede stillinger.

- Denne finanslov giver mindre uddannelse og forskning. Den vil medføre en stor afskedigelsesrunde. I sidste ende vil det påvirke Danmarks evne til at klare sig i den internationale konkurrence. Det er et totalt kursskifte i forhold til årtiers satsning på at gøre Danmark til et videnssamfund og det vil svække forsknings- og innovationsmiljøer, der har bragt os op i international topklasse, siger rektor Ralf Hemmingsen

FL-tilskud til KU - nedgang 2019 ift. 2015

KU kommer i 2019 til at mangle 680 mio, svarende til 14 pct. af tilskuddet fra finansloven

Statens tilskud per studerende er i forvejen faldet med cirka 11 procent siden 2010. Universiteterne har således i forvejen effektiviseret deres uddannelser.

Staten har nu desuden ekstraordinært fjernet et huslejetilskud til det nye moderne byggeri på Amager på 70 millioner kr. årligt. Det betyder, at Universitetet nu mangler 40 pct. af huslejen, som kun kan findes fra penge til forskning og uddannelse.

Afbureaukratisering

Københavns Universitet har derfor efterspurgt en plan fra regeringen, der kan lette de administrative byrder på universiteterne. Se KU's udspil her.
Målsætningen bør være, at besparelserne i finansloven modsvares af en hurtig plan for, hvilke af statens regler og kontroller, der kan afvikles. Men universitetet afventer fortsat et svar fra regeringen.

- Vi gør vores bedste for at der skal skæres mindst muligt i kerneområderne forskning og uddannelse. Men det forudsætter, at nogle af statens krav om administration og dokumentation lempes markant. Vi håber, at regeringen vil hjælpe og snart vil spille ud med en plan, siger Ralf Hemmingsen.

Kontakt

Jasper Steen Winkel

Vicedirektør for kommunikation

Mobil: +45 28 75 42 62

Mail: jsw@adm.ku.dk