26. januar 2017

Humanioraforskere skal øge innovationspotentialet i danske virksomheder

Innovation

Et nyt innovationsprojekt, HumanImpact, skal knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske virksomheder for at skabe ny viden om virksomhedernes kunder og derved styrke virksomhedernes innovationsprocesser. Projektet, der løber frem til 2020, støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner og udføres af Københavns Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion.

Humanistiske forskere har gennem studier i kultur, sprog, historie, medievidenskab og filosofi en specialiseret viden om kulturelle strømninger og adfærdsmønstre. Det skal nu komme danske virksomheder til gavn gennem projektet HumanImpact. Ideen med projektet er at forbinde danske virksomheder med førende humanistiske forskningsmiljøer for på den måde at styrke innovationskapaciteten i primært små og mellemstore virksomheder. Industriens Fond, der støtter HumanImpact med otte millioner kroner, ser et stort potentiale i projektet:

Foto: thinkpublic, flickr.com (CC BY-ND 2.0)- HumanImpact skal skabe et tæt og frugtbart samarbejde mellem miljøer, der ikke har så stor tradition for at arbejde sammen om udvikling af nye produkter og services. Små og mellemstore danske virksomheder på den ene side og humanistiske forskere på den anden side. Håbet er, at projektet kan løfte og udvide innovationskapaciteten i virksomhederne og dermed styrke konkurrenceevnen i erhvervslivet, udtaler adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond. Projektet er udviklet i forbindelse med Industriens Fonds særlige temaindkaldelse om innovation, der blev gennemført i 2016.

Forventningsfulde projektpartnere

Hos projektpartnerne, som skal bidrage til samarbejdet mellem forskningsmiljøerne og virksomhederne, er der også store forventninger til HumanImpact-projektet:

- Viden og ekspertise om eksempelvis forbrugsvalg, barrierer for nye produkter og services, medieforbrug, sammenhænge mellem identitet og forbrug er vigtige for at kunne udvikle produkter, så de i endnu højere grad matcher kundernes behov. Projektet HumanImpact skal således skabe en platform for dialog, hvor danske virksomheder og humanistisk ekspertise kan spille godt sammen, siger prodekan Julie Sommerlund fra Det Humanistiske Fakultet og slår fast, at humanistiske forskere har en viden, som – hvis den bringes i spil – kan bidrage væsentligt til de danske virksomheders forretningsudvikling og i sidste ende også bundlinjen.

Forskningsmæssig fornyelse

Konkret vil HumanImpact for en treårig periode ansætte tre humanistiske erhvervsforskere på postdoc-niveau. Hver postdoc vil i innovationsforløb à 4-5 måneder opholde sig på både den enkelte virksomhed og på universitetet, sådan at forskningsmiljø og virksomhed bliver knyttet sammen i et tæt samarbejde.

- De eksisterende modeller for erhvervsforskning tvinger forskeren til enten at opholde sig på virksomheden eller på universitetet. Et af de afgørende nye elementer i HumanImpact er netop vekselvirkningen mellem forskningsmiljø og virksomhed, som vi mener kan bane vejen for en helt ny måde at bedrive erhvervsforskning på, siger prodekan Julie Sommerlund fra Det Humanistiske Fakultet.

Efter hvert virksomhedsforløb, som der vil blive gennemført seks af om året de næste tre år, vil projektledelsen sørge for, at der systematisk bliver opsamlet viden og erfaringer fra forløbene til glæde for andre virksomheder – blandt andet gennem workshops, seminarer, videnskabelige publikationer og en webplatform, som samler det hele i lettilgængelige og overskuelige formater.

HumanImpact ledes af prodekan Julie Sommerlund og professor Maja Horst fra Københavns Universitet, som begge har stor erfaring med ledelse, innovations- og erhvervsforskning. Blandt de øvrige projektpartnere findes Symbion, Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Læs mere om HumanImpact.

Kontakt

Prodekan Julie Sommerlund
Det Humanistiske Fakultet,
Københavns Universitet
Mobil: 51 70 01 36
Mail: sommerlund@hum.ku.dk

Formidlingsansvarlig Ole Østrup
Industriens Fond
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk