23. februar 2017

Professor Mikael Rask Madsen modtager EliteForsk-pris for banebrydende forskning i international ret

topklasse

Juraprofessor Mikael Rask Madsen modtager EliteForskprisen for sin banebrydende forskning i internationale domstole og globaliseringen af retten. Hans forskning har bl.a. været med til at løfte sløret for, hvordan internationale domstoles gennemslagskraft og autoritet kontinuerligt påvirkes af domstoles kontekst og adfærd.

Nyt syn på retlig autoritet

Mikael Rask MadsenDen 23. februar får professor på Det Juridiske Fakultet Mikael Rask Madsen overrakt EliteForsk-prisen af Kronprinsesse Mary og forskningsminister Søren Pind for forskning i international særklasse. Prisen gives bl.a. på baggrund af hans systematiske udforskning af internationale domstole, hvor han bl.a. har udfordret dominerende teorier om domstolenes legitimitet. Hans forskning viser, at domstolenes autoritet og legitimitet ikke er en statisk størrelse, men at domstolene kan legitimere sig selv ved hjælp af forskellige juridiske og diplomatiske midler.

”Domstole – ligesom retten generelt – er sociale konstruktioner, hvis autoritet skabes gennem sammenspillet mellem komplekse juridiske afgørelser og accepten af disse i forskellige lag af samfundet – fra det juriske system over det politiske niveau til civilsamfundet”, siger Mikael Rask Madsen. ”Mens denne accept tages for givet i de fleste demokratier, så er den alt andet end givet, når vi bevæger os væk fra Europa og for eksempel studerer internationale domstole i Afrika, Latin Amerika eller Caribien. Her er internationale domstole ikke blot med til at udvikle fælles internationale retlige regimer – de er meget ofte også med til at genskabe nationale retlige institutioner i en moderne rule of law optik. Det giver den internationale ret en helt central rolle i disse samfund”.

Det gode forskningsmiljø er afgørende

Mikael Rask Madsen har i hele sin karriere beskæftiget sig med international og europæisk ret, men altid gennem brug af interdisciplinære og særligt retssociologiske metoder og teori. Han blev i 2010 udnævnt til professor i europæisk ret og integration ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Her stod han i 2012 i spidsen for oprettelsen af Danmarks første juridiske grundforskningscenter: iCourts - Danmarks Grundforskningsfonds Centre of Excellence for Internationale Domstole.

Mikael Rask Madsen har siden iCourts’s tilblivelse ledet centeret, som i dag er førende på globalt plan inden for sit genstandsfelt.  iCourts huser knap 30 forskere fra fem kontinenter, der alle studerer internationale domstole i forskellige afskygninger – og med vidt forskellige metodiske tilgange, fra traditionel juridisk metode til brug af big data i analysen af retlige udviklinger.

”iCourts succes er et produkt af et ekstremt dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, kombineret med meget høje forskningsambitioner. Og en grundlæggende idé om, at videnskabelige gennembrud skabes i krydspunktet mellem forskellige discipliner og i samspillet mellem junior- og seniorforskere”, siger Mikael Rask Madsen.

Med EliteForsk-prisen følger 1,2 mio. kr. De 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 går til forskningsaktiviteter.