2. marts 2017

KU og Region H samler indsats for teknologioverførsel

Kommercialisering

Et nyt fælles kontor skal løfte indsatsen for at skabe forretning på baggrund af opfindelser og viden fra både universitetet og hovedstadens hospitaler, så forskningen kan komme ud og virke i samfundet.

Et nyt samarbejde om teknologioverførsel skal styrke indsatsen for at kommercialisere den forskning, som foregår på Københavns Universitet og hospitalerne i Region Hovedstaden. Fra 1. marts er de to organisationers aktiviteter inden for kommercialisering af forskning blevet samlet i ét fælles kontor.

Dermed får virksomheder og andre potentielle samarbejdspartnere en samlet indgang til muligheden for at skabe forretning på baggrund af opfindelser gjort i hovedstadsområdets forskningsmiljøer.

Bedre mulighed for at indfri forskningens potentiale

Det nye samarbejde får til huse i Tech Trans Kontoret på Københavns Universitet, som dermed er blevet udvidet med fem kommercialiseringsspecialister fra Region Hovedstaden. Karen Laigaard, chef for Tech Trans Kontoret, fortæller:

Det nye samarbejde skal løfte arbejdet for at få forskning fra KU og Region Hovedstadens hospitaler ud og virke i samfundet.- Vi har samarbejdet i årevis, men med denne ordning skaber vi endnu bedre mulighed for at indfri det potentiale, som ligger i vores organisationers excellente forskningsmiljøer. Både med hensyn til at skabe ny forretning og få forskningen ud og virke i samfundet, eksempelvis i form af nye behandlingstyper.

Mere videndeling, mindre dobbeltarbejde

Det samlede kontor vil også komme forskerne til gode. Med begge organisationers kommercialiseringseksperter under samme tag, forventer Karen Laigaard, at kommercialiseringsprocessen bliver mere ligetil for de forskere, der har interesse i at få deres viden patenteret og kommercialiseret.

- Når de kun skal banke på én dør bliver processen lettere og mere gennemskuelig. Samtidig tror jeg, at vores tættere samarbejde vil styrke vores rådgivning og assistance til forskerne. Både fordi vi kan undgå dobbeltarbejde, og fordi vi får meget bedre mulighed for at videndele med fagfæller, siger Karen Laigaard.

Samarbejdet om teknologioverførsel omfatter kun arbejdet med kommercialisering af forskningsresultater. Arbejdet med forhandling af forskningsrelaterede samarbejdsaftaler for hovedstadsområdets hospitaler vil forsat foregå i regi af Region Hovedstaden.