16. marts 2017

Københavns Universitet skifter formand

Vagtskifte

Koncerndirektør i Novo Nordisk Mads Krogsgaard Thomsen bliver ny formand for Københavns Universitets bestyrelse. Han afløser Nils Strandberg Pedersen.

Efter otte år på formandsposten for Københavns Universitets bestyrelse har Nils Strandberg Pedersen valgt at træde tilbage som formand. Det sker per 1. april i år og skyldes personlige grunde og sker efter, at bestyrelsen nu har afsluttet processen med at ansætte en ny rektor – Henrik C Wegener.

- Det er et helt naturligt tidspunkt med et formandsskifte. Arbejdet med at ansætte en ny rektor er færdigt, og bestyrelsen drøfter i øjeblikket strategien for universitetet frem mod år 2023. Her er det oplagt, at en ny person overtager roret, siger Nils Strandberg Pedersen.

Afgående bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen giver stafetten videre til Mads Krogsgaard-Thomsen.

Nils Strandberg Pedersen har været formand for universitetets bestyrelse siden 2009 og fortsætter som almindeligt medlem frem til den 15. september i år. Han var også medlem af den overgangsbestyrelse, der blev etableret i 2007, da Københavns Universitet fusionerede med KVL og Danmarks Farmaceutiske Universitet. Han var på det tidspunkt formand for bestyrelsen for Det Farmaceutiske Universitet.
Krogsgaard Thomsen ny formand

En enstemmig bestyrelse har på et møde i denne uge besluttet at vælge Mads Krogsgaard Thomsen som ny formand. Han har siddet i bestyrelsen siden 2012. Københavns Universitet får dermed en person med stor ledelseserfaring og viden om universitetet i formandsstolen.

- Københavns Universitet har været igennem en positiv udvikling de seneste år. Høj faglighed, grundforskning, forskningsbaserede uddannelser og mangfoldighed er universitetets styrke. Jeg glæder mig til at være med til den fortsatte udvikling i en tid, hvor viden er en afgørende komponent for udvikling i alle dele af samfundet, siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Krogsgaard Thomsen er koncerndirektør på Novo Nordisk med ansvar for forskning og udvikling. Han er adjungeret professor i farmakologi og har en ph.d.- og doktorgrad fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL, som i dag er en del af Københavns Universitet.

Mads Krogsgaard Thomsen er oprindeligt uddannet dyrlæge, har tidligere været ansat som forsker i Leo Pharma og har siden 1991 arbejdet med udvikling af lægemidler i forskellige lederstillinger i Novo Nordisk A/S. Han har siddet i bestyrelsen for DTU fra 2000-2008.

Kontakt

Jasper Steen Winkel
Vicedirektør for kommunikation
Københavns Universitet
Telefon: 28 75 42 62 
Mail: jsw@adm.ku.dk