8. september 2017

Forskere nedbryder resistente bakteriers forsvar over for antibiotika

Antibiotikaresistens

Forskere fra Københavns Universitet har fundet en metode, hvormed antibiotika kan bringes til at ramme sygdomsfremkaldende bakterier, der ellers er naturligt resistente over for behandling. Metoden går i grove træk ud på at ramme bakteriens energicenter, så antibiotika nemmere kan trænge ind i bakteriecellen og slå den ihjel.

Bakterier som f.eks. stafylokokker kan være skyld i alvorlige sygdomme, og i dag er den primære behandling antibiotika. Men da stafylokokker er naturligt resistente overfor visse typer antibiotika, er der kun begrænsede muligheder for at bekæmpe stafylokok infektioner. Nu har danske forskere gjort en vigtig opdagelse, som kan gøre det muligt at ramme naturligt resistente bakterier, så de kan behandles med antibiotika. Ved hjælp af en enkel metode, kan forskerne eliminere den barriere, der tidligere har forhindret antibiotika i at trænge ind i bakteriens celler og virke. Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift mBio.

"Vi er gået en lidt alternativ vej i vores forsøg på at finde en løsning til bekæmpelsen af antibiotikaresistens. I stedet for at lede efter helt nye antibiotika, har vi valgt at se på hvad der skal til for at gøre kendte antibiotika virksomme over for bakterier, som er naturligt resistente. På den måde har vi fundet ud af, hvordan vi helt enkelt kan påvirke bakterien, så den bliver modtagelig over for behandling

Post.doc. Martin Vestergaard

”Vi er gået en lidt alternativ vej i vores forsøg på at finde en løsning til bekæmpelsen af antibiotikaresistens. I stedet for at lede efter helt nye antibiotika, har vi valgt at se på hvad der skal til for at gøre kendte antibiotika virksomme over for bakterier, som er naturligt resistente. På den måde har vi fundet ud af, hvordan vi helt enkelt kan påvirke bakterien, så den bliver modtagelig over for behandling”, siger post.doc. Martin Vestergaard, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab. 

Forskel i bakteriernes struktur har afgørende betydning for antibiotikas effekt
En vigtig del af forskernes arbejde har været at undersøge, hvordan bakterier reagerer, når de udsættes for stress i form af påvirkning fra antibiotika. Forskerne har undersøgt de mekanismer og forsvarssystemer, som gør stafylokokker naturligt resistente.

De resistente bakterier har en anden struktur og har blandt andet ikke samme ydre cellemembran, som de ikke-resistente bakterier, hvilket kan have en betydning for, hvorvidt antibiotika kan trænge igennem til det inderste af cellen. Forskerne har derfor fokuseret på, hvordan de kan ændre på den resistente bakteries struktur, så de nemmere rammes af antibiotika.

Hjælpestof nedbryder bakteriens forsvarsmekanisme
I forbindelse med helt basale studier af stafylokokker fandt forskerne meget overraskende at ved at hæmme bakteriens energicenter, blev bakterierne mere modtagelige overfor polymyxiner. Polymyxiner er et antibiotikum, der typisk bruges mod infektioner med Salmonella og E. coli, men som ikke kan trænge ind i stafylokokker. Forskerne har derfor prøvet at fjerne barrieren ved at tilsætte et aktivt hjælpestof. Hjælpestoffet går ind og binder sig til energicentret i bakterien og hæmmer det. Hæmningen af energicentret i sig selv påvirker ikke bakteriens overlevelse, men betyder, at det bliver lettere for antibiotika at trænge igennem barrieren og ind i bakterien, så det kan have en effekt.

"Det er dyrt og tidskrævende at udvikle ny antibiotika, og hvis vi skal finde nye løsninger til bekæmpelse af antibiotikaresistens, skal vi tænke i andre baner. Vi har derfor fokuseret på eksisterende og godkendte antibiotika, der sammen med et hjælpestof, pludseligt kan blive virksomt over for naturligt resistente bakterier. Det interessante er nu at undersøge, hvorvidt vi kan bruge samme metode på andre typer af resistente bakterier end stafylokokker.

Professor Hanne Ingmer

”Det er dyrt og tidskrævende at udvikle ny antibiotika, og hvis vi skal finde nye løsninger til bekæmpelse af antibiotikaresistens, skal vi tænke i andre baner. Vi har derfor fokuseret på eksisterende og godkendte antibiotika, der sammen med et hjælpestof, pludseligt kan blive virksomt over for naturligt resistente bakterier. Det interessante er nu at undersøge, hvorvidt vi kan bruge samme metode på andre typer af resistente bakterier end stafylokokker”, siger professor Hanne Ingmer, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab.

Hun peger på, at den nye opdagelse kan blive et vigtigt redskab i hospitalernes værktøjskasse i kampen med resistente bakterier og at den viser, at nye anvendelser af kendte antibiotika kan være med til at løse problemer med antibiotika resistens.

Artiklen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift mBio og kan læses her.

Kontakt:
Post.doc. Martin Vestergaard, mail: mave@sund.ku.dk, mobil: 61 71 56 30
Professor Hanne Ingmer, mail: hi@sund.ku.dk, mobil: 22 15 95 18