12. september 2017

Københavns Universitet trækker medicinsk doktorgrad tilbage

Tilbagetrækning

Københavns Universitet har meddelt Milena Penkowa, at universitetet har besluttet at trække hendes medicinske doktorgrad tilbage. Beslutningen er truffet i Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Københavns Universitet har besluttet at fratage Milena Penkowa den doktorgrad, hun opnåede ved universitetets sundhedsvidenskabelige fakultet i 2006. Denne beslutning er truffet enstemmigt af fakultetets akademiske råd den 5. september 2017.

Milena Penkowa har fået frataget sin doktorgrad af Københavns Universitet (modelfoto).

Milena Penkowa indleverede i 2003 en disputats, hvor en del af de dyreforsøg, der indgik, ikke var gennemført. På grund af mistanken herom afviste bedømmelsesudvalget disputatsen. For at dække over disse forhold forfalskede Milena Penkowa centrale dokumenter. Dette blev fastslået ved Østre Landsrets dom af 8. september 2016. Hvis fakultetet havde været bekendt med disse forhold, ville fakultetet have afvist at behandle den anden doktordisputats, som Milena Penkowa fik doktorgraden for.

Tildelingen af en doktorgrad er en stor akademisk anerkendelse med forventning om en høj faglig troværdighed, ligesom den skal være udtryk for betydelig videnskabelig indsigt og modenhed. Disse forudsætninger har Milena Penkowa ikke levet op til, fastslår Akademisk Råd.

Ifølge universitetsloven er det Akademisk Råd, der tildeler doktorgrader. Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet består af ti videnskabelige medarbejdere, fem studerende, dekanen og tre teknisk-administrative medarbejdere. Dekan Ulla Wewer er formand for rådet.

Vi henviser i øvrigt til KU’s hjemmeside om Penkowa-sagen.

Kontakt

Jasper Steen Winkel
Vicedirektør, kommunikation
Telefon: +45 353-24262
Mobil: +45 287-54262