16. november 2017

Prisen på kopimedicin er for høj

MEDICINPRISER

Forskere fra Økonomisk Institut analyserede priser på receptpligtig kopimedicin og opdagede 3.000 markante prishop på netop de produkter, der ellers lige havde vundet de offentlige budrunder om at være billigst. Prisstigningerne kan gå ud over både patienter og de i forvejen pressede sundhedsbudgetter, mens medicinalvirksomhederne i perioder øger deres profit betragteligt.

Rapporten Velfungerende markeder's forsideI Danmark bestemmes priserne på receptpligtig medicin ved budrunder, som afholdes hver anden mandag. Virksomheder, der ønsker at sælge et bestemt medikament, indberetter hver deres pris, og det produkt, som har den laveste pris er det, som danske apoteker som udgangspunkt skal udlevere til patienterne i de næste to uger indtil næste budrunde. Denne ordning sikrer i gennemsnit virksomheden med den laveste pris omkring 70 pct. af markedet i 14 dage.

Formålet med budrunder er at sikre lave priser på de medicintyper, hvor patentet er udløbet, da kopi-virksomheder så har mulighed for at byde ind med lavere priser, men da postdoc Anders Munk-Nielsen og ph.d.-forsker Frederik Plum Hauschultz, begge Økonomisk Institut, analyserede priserne på netop receptpligtig kopimedicin i perioden 1998 til 2015 opdagede de en række markante prisstigninger, som er meget voldsommere end, hvad man normalt ser i et marked med sund konkurrence:

Forskerne identificerede over 3.000 tilfælde siden 1998, hvor markedsprisen på et medikament steg over 50 pct. i løbet af en 14-dages prisperiode. Disse prisstigninger efterfølges som regel af meget langsomme prisfald, hvor det kan tage et år eller mere, før prisen er vendt tilbage til udgangspunktet.

- Sådanne cykliske pris-bevægelser er bemærkelsesværdige, fordi man normalt i et konkurrencepræget marked vil forvente, at prisen konkurreres ned mod marginalomkostningerne, hvilket burde sikre mere stabile priser, forklarer Anders Munk-Nielsen.

Ikke samme prishop i Sverige

Og de markante og pludselige prisstigninger er ikke et resultat af pludselige udsving i efterspørgslen, fortæller forskerne. En sammenligning med tilsvarende svenske data viser nemlig, at de svenske priser ikke har tilsvarende spring på de pågældende produkter, selv om de i øvrigt typisk følger samme overordnede udvikling som de danske priser. Dermed er udsvingene næppe heller drevet af pludselige stigninger i fælles omkostninger eller mere international knaphed men derimod et tegn på, at konkurrencen på det danske marked er svækket.

- Det er nogle meget kraftige prisstigninger, som betyder, at de medicinal-virksomheder, der konkurrerer på det danske marked, hæver priserne uafhængigt af deres omkostninger, og at de på den måde øger deres profit. Og det kan jo gå ud over de patienter, der har brug for medicinen og som i perioder betaler alt for høje priser. Det går også ud over de skrøbelige sundhedsbudgetter, som yder tilskud til medicinen, siger Anders Munk-Nielsen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald siger til webmediet Finans.dk, at der i KU-forskernes analyse er ” … så meget, der blinker rødt, at det er noget, man fra politisk side burde undersøge nærmere.”

- Det er ret voldsomt, at der findes 3.000 eksempler på, at prisen fra den ene prisperiode til den næste er steget med mere end 50 pct. Det viser for os, at der er konkurrencemæssige udfordringer. Problemets omfang er kommet bag på os," siger Jakob Hald til Finans.

Læs hele forskernes rapport ”Priscykler i markedet for receptpligtig medicin efter patentudløb”.

Kontakt

Anders Munk-Nielsen
Postdoc
Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 26
Mail: anders.munk-nielsen@econ.ku.dk

Frederik Plum Hauschultz
Ph.d.-stipendiat
Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 74 61
Mail: fph@econ.ku.dk