8. december 2017

Simpel brochure hjalp ledige i job

BESKÆFTIGELSE

Ledige, der får information om, at deres egen indsats for at skaffe nyt job er afgørende, har større chance for hurtigt at finde nyt job end andre ledige. En enkel brochure på fire sider, viste sig at øge beskæftigelsen blandt ledige - især blandt dem med dårligste job-udsigter, hvor brochuren viste sig at øge beskæftigelsen med 4%, viser nye forskningsresultater.

Steffen AltmannForskningsprojektet blev gennemført i Tyskland, men resultaterne er sammenlignelige med danske forhold, fortæller lektor i økonomi Steffen Altmann, der 12 år har forsket i de adfærdsøkonomiske mekanismer på jobmarkedet. 53,753 tilfældigt udvalgte mænd og kvinder i alderen 25-55 år indgik i undersøgelsen. Fælles for dem var, at de alle for nyligt var blevet arbejdsløse, men ellers repræsenterede de et bredt udsnit af befolkningen i.f.h.t. bl.a. uddannelsesniveau og geografi.

En fjerdedel af de knap 54.000 blev tilfældigt udvalgt til forsøgsgruppe, og resten fungerede som kontrolgrupper. I perioden fra oktober 2010 til januar 2011 sendte forskerne brochuren ”Arbeitslos - Was tun?” med posten til alle ledige i forsøgsgruppen.

Brochuren, som er produceret med viden fra tidligere forskningsresultater, forklarer over kun fire sider, at det statistisk betaler sig at være meget aktiv i sin jobsøgning, at chancen for at få nyt job er størst, når man lige er blevet ledig, og at mange får job gennem deres personlige og professionelle netværk, og at det derfor er en god idé at fortælle mange, at man er ledig og søger job.

- Det kan synes, som meget basale oplysninger – nærmest selvfølgelige. Men fra vores tidligere forskningsprojekter, ved vi, at en stor gruppe ledige har en adfærd, som er meget uhensigtsmæssig i.f.h.t. at finde et nyt job, for eksempel, at de helst vil holde det hemmeligt, indtil de har fået nyt arbejde, hvilket er uhensigtsmæssigt, når flere undersøgelser dokumenterer, at mellem 30 og 60 procent af dem, som søger nyt arbejde, netop finder det gennem deres netværk, fortæller Steffen Altmann.

Netværk hjælper

Og resultatet af informations-kampagen var ganske overbevisende - især blandt de ledige, som havde de dårligste uddannelser og den mest ustabile tilknytning til arbejdsmarkedet. Da forskerne et år senere undersøgte beskæftigelsen blandt undersøgelsens forsøgs-og kontrolgrupper, viste det sig at især gruppen af kortuddannede ledige, og de, som havde en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet med usikre ansættelser og flere ledighedsperioder så ud til at have særlig stor glæde af de gode råd: I netop denne gruppe var beskæftigelsen 4% højere, sammenlignet med kontrolgrupperne - dvs. at de havde 4% flere dage i arbejde og tjente 4% mere, end personer med tilsvarende baggrund, som ikke modtog brochuren

- Vi har kun sendt en version af brochuren ud, så vi kan ikke se præcis hvilken information, der har hjulpet de ledige til at finde job. Men fx oplysningen om, at mange ledige finder arbejde gennem deres netværk, er formentlig ny for mange ledige, og som har hjulpet en del af dem i beskæftigelse igen, siger Steffen Altmann

I løbet af de følgende år foretog forskerne yderligere analyser af undersøgelsens data, og kunne konstatere, at den positive job effekt så ud til at vare ved – to år efter var der stadig højere beskæftigelse i gruppen, som havde modtaget brochuren, og den viden, mener Steffen Altmann at de danske jobcentre kan lære noget af.

- I det danske arbejdsløsheds-system er der rigtig meget nyttig information til de ledige – men vi kan også se, at mange af dem ikke kommer ind på jobnet.dk og får glæde af informationerne. Vores forskning viser, at der er en tydelig effekt, når de ledige får disse informationer direkte, og vi er nu sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i gang med at undersøge, hvordan vi kan gøre de vigtigste informationer mere tilgængelige for netop de ledige, som har brug for dem, siger han.


Figur: ”Jobsøgning er mest effektiv, når man selv tager meget initiativ, og jo kortere tid, man har været uden job, jo mere succes har man med sine ansøgninger.” De oplysninger hjalp ledige i job under et forskningsprojekt blandt arbejdsløse tyskere.

Kontakt
Lektor Steffen Altmann
Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 78 30
Mail: steffen.altmann@econ.ku.dk