24. januar 2018

Prøve på vej for ansøgere i kvote 2

Kvote 2

Københavns Universitet håber, at Uddannelsesministeriet vil tillade, at universitetet indfører en ny adgangsprøve. Den skal afløse det midlertidige karakterkrav på 6,0 for ansøgere i kvote 2.

Københavns Universitet er ved at indføre en ny, samlet optagelsesmodel. Fra 2018 og indtil 2020 skal ansøgere have 6,0 i gennemsnit for at søge om optagelse. Har man ikke 6,0 i gennemsnit og ønsker at søge optagelse i kvote 2, skal man søge dispensation. KU satser på at indføre en ny adgangsprøve fra 2020. Den skal afløse kravet i kvote 2. Prøven skal netop sikre, at universitetet kan optage fra den talentmasse af studerende, som ikke har fået et højt snit fra ungdomsuddannelserne, men som har erfaring og viden, der gør dem egnede til at læse på universitetet.

- Vi er klar til at gå nye veje for at få fat i mange forskellige typer af talentfulde unge. Vi har sat barren højt med karakterkravet på 6,0. Men vi vil gerne lave en ægte alternativ vej ind på universitetet, hvor vi tester de unges kompetencer og parathed på en anden måde end blot at skele til deres gennemsnit, fastslår prorektor Lykke Friis.

 

6,0 fra 2018

Københavns Universitet er ved at ændre på de krav, der er for at læse på universitetet. Det fremgår blandt andet af Berlingske Tidende. Fra 2018 vil KU kræve, at ansøgere har 6,0 i gennemsnit fra gymnasiet for at søge ind på universitetet.

Det sker for at mindske frafaldet på uddannelserne. Analyser viser en sammenhæng mellem gennemsnit fra gymnasiet og sandsynligheden for at gennemføre en videregående uddannelse. Minimumskarakteren viser, at samtlige af KU’s uddannelser er krævende - også de, hvor der ikke er en adgangskvotient. Tiltaget er en del af en plan for kvalitet i uddannelserne, universitetet lancerede i 2014.

Selvom KU hæver kravene, har det fra starten været målsætningen, at universitetet også fremover kan optage studerende, som ikke har 6,0 i gennemsnit, men som er særlig motiverede og fagligt kvalificerede til at gennemføre uddannelsen. KU er i gang med at udvikle en ny, samlet optagelsesmodel, hvor der er et karakterkrav på 6,0 i kvote 1 og en adgangsprøve for ansøgere i kvote 2. Det kræver imidlertid ændringer i universitetsloven.

KU har søgt om dispensation

I sommeren 2016 kom der en ændring af lovgivningen, der gav universiteterne lov til at stille et karakterkrav, der kun gælder i den ene kvote. Først senere er det blevet afklaret, at ønsket om at indføre en adgangsprøve, som kun ansøgere i kvote 2 skal bestå, også kræver, at universitetsloven ændres. Derfor kan KU her og nu ikke gennemføre den nye, samlede optagelsesmodel.

Københavns Universitet har ansøgt ministeriet om at få en særlig tilladelse til kun at stille krav om adgangsprøve i kvote 2. Men selv hvis ministeriet godkender ændringen - og dermed dispenserer fra loven - skal denne også efter reglerne varsles med to år, før den kan træde i kraft. Derfor kan et nyt, samlet optagelsessystem under alle omstændigheder først gælde fra 2020. Med andre ord er KU nødsaget til at operere med en overgangsordning, indtil det nye, samlede system kan træde i kraft.

Overgangsperiode

Indtil KU får lov til at indføre en adgangsprøve kun i kvote 2, vil KU i overgangsperioden stille krav om 6,0 i såvel kvote 1 som kvote 2.

- Det har aldrig været KU’s intention, at alle kan blive optaget i kvote 2. Universitetet ønsker ikke at stille lavere, men andre krav i kvote 2. Hvis karakterkravet kun gjaldt i kvote 1, ville det på uddannelser med flere studiepladser end ansøgere, betyde, at den ansøger, der ikke kunne optages i kvote 1 pga. kravet, ville blive optaget i kvote 2. Vi ville i den situation ikke have mulighed for at sige nej tak til en ansøger i kvote 2, hvis der var ledige pladser på uddannelsen, fastslår vicedirektør for uddannelse Anni Søborg.

I overgangsperioden vil det fortsat være muligt at søge om optagelse, hvis den studerende ikke har 6,0 i gennemsnit fra gymnasiet. Den studerende kan søge om dispensation for karakterkravet. Læs her om proceduren for ansøgning om dispensation for karakterkravet.