23. marts 2018

Færre kvote 2-ansøgere efter karakterkrav

kvote 2

Københavns Universitet oplever et fald i antallet af kvote 2-ansøgere i forhold til sidste år. Faldet skyldes sandsynligvis, at universitetet har indført et karakterkrav på 6,0 på næsten alle bacheloruddannelser.

7.176 personer har søgt om optagelse på Københavns Universitet gennem kvote 2 i år. Det er 11,3 pct. færre end sidste år. Den forventelige nedgang i antallet af kvote 2-ansøgere skyldes formentlig især, at der i 2018 er indført et karakterkrav på 6,0 på 65 ud af 70 bacheloruddannelser på Københavns Universitet.

- Faldet i ansøgninger skyldes sandsynligvis, at mange unge med et karaktergennemsnit under 6,0 undlader at sende en ansøgning. I år ligger 12 pct. af kvote 2-ansøgerne under karakterkravet på 6,0, mens 23 pct. af sidste års kvote 2-ansøgere havde et karaktergennemsnit under 6,0. Nedgangen er derfor forventelig, siger Pernille Kindtler, sektionschef i Uddannelsesservice.

2018 fortsætter trenden fra sidste år, hvor antallet af ansøgere også faldt, men her var det især begrænsningen af dobbeltuddannelser og dimensioneringen, der betød færre ansøgere.

Fakultet/år 2015 2016 2017 2018
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.723 3.030 3.132 2.889
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.727 1.804 1.786 1.591
Det Humanistiske Fakultet 3.005 2.988 2.535 2.040
Det Juridiske Fakultet 850 1.011 955 849
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2.200 2.322 2.176 1.954
Det Teologiske Fakultet 56 81 67 80


Nedgangen i ansøgere med et karaktergennemsnit under 6,0 består af ca. 1.000 ansøgere. Ansøgere med karaktergennemsnit under 6,0, som har søgt en uddannelse, der kræver mindst 6,0 i snit, modtager en besked om, at de ikke opfylder kravet. De bliver samtidig gjort opmærksomme på muligheden for at søge dispensation.

Kun Teologi undgår fald

Faldet i antal ansøgninger er ikke lige fordelt på tværs af fakulteterne. Således rammes uddannelser under Det Humanistiske Fakultet hårdest med et fald på 19,5 pct., mens Det Teologiske Fakultet som det eneste oplever en stigning på 19,4 pct.

Der er stadig flere ansøgere en studiepladser, selv om antallet af ansøgere til kvote 2 er faldet.

- Vi oplever i studievejledningen, at ansøgerne er meget fokuserede på beskæftigelsesmuligheder for de uddannelser, de overvejer at søge. Og da der de senere år været et negativt fokus på beskæftigelsesmuligheder for særligt de humanistiske uddannelser, kan det sammen med karakterkravet være med til at forklare de humanistiske uddannelsers markante tilbagegang i antallet af ansøgninger i år, siger Pernille Kindtler.

Også naturvidenskabelige uddannelser har fået færre kvote 2-ansøgninger i år. Mens de tidligere har oplevet en stigning er der i år 10,7 pct. færre ansøgninger i kvote 2-bunken.
Stadig kamp om pladser

Det store fald i antallet af ansøgere kommer dog ikke til at betyde tomme auditorier på Københavns Universitet. Universitetet har ca. 1.000 studiepladser til kvote 2, og dem er der altså 7.176 ansøgere til.

På landsplan har 52.891 søgt om optagelse gennem kvote 2, hvilket er et fald på 3 pct. i forhold til 2017. De 9.403 kvote 2-ansøgninger, som Københavns Universitet har modtaget, svarer til 17,7 pct. af samtlige ansøgninger til universiteterne.