15. juni 2018

Gymnasieformand og digital entreprenør i KU’s bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Københavns Universitets udpegningsorgan har udpeget Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, og Carsten Krogh Gomard, medstifter af Netcompany, til nye eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse.

Et enigt udpegningsorgan har (på baggrund af Københavns Universitets indstillingsorgans indstilling og i medfør af KU’s vedtægter,) udpeget Birgitte Vedersø og Carsten Gomard til de to eksterne pladser, der bliver ledige pr. 1. juli 2018.

Birgitte Vedersø er rektor for Gefion Gymnasium og formand for Danske Gymnasier samt cand.mag. i dansk og italiensk fra Aarhus Universitet. Med sin baggrund fra et både lokalt og centralt politisk perspektiv i gymnasieverdenen repræsenterer Vedersø en af KU’s væsentligste rekrutterings- og aftagersider i den offentlige uddannelsessektor. Vedersøs øvrige engagement i sektoren gennem erfaring fra bl.a. Syddansk Universitets bestyrelse og tænketanken DEA’s Board vil styrke KU’s arbejde med at realisere universitetets uddannelsesstrategiske mål.

Carsten Krogh Gomard er medstifter af Netcompany, tidligere direktør for virksomheden gennem 10 år og i dag en del af dets ’board of directors’ og har desuden en ph.d. i datalogi fra KU. Gomard har stået i spidsen for en af de seneste års mest succesrige it-iværksættervirksomheder og vil med sin erfaring med digitalisering, innovation og teknologisk udvikling på toplederniveau i det private erhvervsliv bidrage afgørende til KU’s udvikling på området.

Formand for KU’s bestyrelse, Mads Krogsgaard Thomsen, glæder sig over udpegningen:

- Med Birgitte Vedersø og Carsten Gomard får KU’s bestyrelse tilført markante kræfter på uddannelsesområdet og inden for den teknologiske og digitale udvikling af universitetet. Vedersø og Gomard supplerer desuden de øvrige kompetencer og erfaringer, der er til stede i KU’s bestyrelse på bedste vis. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med de to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer om at bringe KU videre ind i fremtiden gennem realiseringen af Strategi 2023 – og fastholde og udvikle den stærke position, universitetet har.

Birgitte Vedersø og Carsten Gomard tiltræder 1. juli 2018 og er udpeget for en fireårig periode.

Bestyrelsen udgøres pr. 1. juli 2018 af

Mads Krogsgaard Thomsen, formand, eksternt medlem
Sine Sunesen, formandens stedfortræder, eksternt medlem
Anja C. Andersen, internt medlem (VIP)
Carsten Gomard, eksternt medlem
Signe Møller Johansen, internt medlem (TAP)
Rebecca Ingemann Madsen, studentermedlem
Kari Melby, eksternt medlem
Jakob Thomasen, eksternt medlem
Birgitte Vedersø, eksternt medlem
Elias Westergaard, studentermedlem
Eske Willerslev, internt medlem (VIP)

Læs mere