5. juli 2018

Efter G7-kollaps: Er Danmark rustet til WTO-sammenbrud?

INTERNATIONAL HANDELSPOLITIK

Efter en kaotisk afslutning på G7-topmødet i Canada er en global handelskrig og sammenbrud i WTO-samarbejdet rykket tættere på. Lektor Jens Ladefoged Mortensen fra Institut for Statskundskab, KU efterspørger i en ny analyse fra Political Ideas and Analysis et dansk kriseberedskab i tilfælde af globalt handelspolitisk sammenbrud

Mens stål- og aluminiumskrigen og USA’s udtræden fra en række internationale aftaler har tiltrukket mest opmærksomhed, foregår der et hasarderet spil om kontrol i Verdenshandelsorganisationen WTO. 

Siden juni 2016 har USA blokeret for nye dommerudnævnelser til WTO-domstolens appelinstans. Hvis blokeringen fortsætter, risikerer WTO-domstolens appelinstans kun at have en enkelt dommer siddende i december 2019. Det vil sætte en stopper for WTO som funktionel konfliktløser, da der som minimum skal have tre medlemmer af appelinstansen for at en sag kan behandles.  G7 kunne have været et diplomatisk alternativt til WTO, og ifølge lektor Jens Ladefoged Mortensen er sammenbruddet  i Canada derfor særdeles alvorligt.

Antallet af WTO-dommere falder

Udsnit af oversigt. Klik på billedet og se det hele.

Udsnit - klik på billedet og se det hele.

Danmark står i en vanskelig position

En potentiel handelskrig og et stagneret WTO-system stiller Danmark i en yderst sårbar situation, konstaterer lektor Jens Ladefoged i et nye puzzle piece fra Political Ideas and Analysis. ”Uden WTO er der ikke mange fora eller mekanismer for konfliktnedtrapning tilbage. Det viser kollapset af G7-mødet i Canada med al tydelighed”, fastslår Jens Ladefoged Mortensen. 

Danmark er en lille åben økonomi, der lever højt på lave toldsatser, lige og fair konkurrencevilkår og fælles handelsregler. Det kollapsede G7 formåede ikke at løse handelskrisen, hvorfor en lille økonomi som Danmark nu er i endnu større risiko for at blive negativt ramt.

I det nye puzzle piece fra Political Ideas and Analysis giver lektor Jens Ladefoged Mortensen tre anbefalinger til en ny handelspolitisk strategi, der kan styrke Danmarks position og evne til at håndtere kritiske situationer. Læs anbefalingerne her.


P.I.A. logo

Political Ideas and Analysis er Institut for Statskundskabs offentlige policy platform.

P.I.A. har som ambition sammen med forskere, beslutningstagere og andre at afkorte afstanden fra forskning til forandring i samfundet. Vi bringer den nyeste forskningsviden i spil og bidrager derved til nye løsninger på komplekse politiske og samfundsmæssige udfordringer på dansk, europæisk og globalt plan.

Du kan altid kende P.I.A.’s politiske ideer og analyser på, at de er:

Pålidelige – viden du kan tro
Involverende – viden du kan nå
Anvendelige – viden du kan bruge

Puzzle Pieces er korte, overskuelige og digitale policy briefs, der giver dig én "brik" forskningsbaseret viden, du kan tro, nå og bruge.

Kontakt

Lektor Jens Ladefoged Mortensen
Institut for Statskundskab
Mail:  jlm@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 48

Line Louise Bahner
Forskerservice
Institut for Statskundskab
Mail: liba@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 60 89