23. november 2018

Får danske partier og partimedlemmer nok ud af hinanden?

PARTIMEDLEMMER

Under 4 procent af danske vælgere er medlem af et parti. Det kan ifølge lektor Karina Kosiara-Pedersen fra Institut for Statskundskab være en udfordring for det danske demokrati.

I det nye Puzzle Piece fra Political Ideas and Analysis stiller Karina Kosiara-Pedersen skarpt på, hvordan partimedlemskab varierer mellem medlemmer, hvilket danske partier med fordel kan gøre brug af.

Med under syv måneder til næste folketingsvalg er danske partier godt i gang med at mobilisere deres medlemmer til valgkamp. Problemet er, at der er ganske få parti-medlemmer at mobilisere. Under 4 procent af danske vælgere er i 2018 medlemmer af et parti.

Det kan ifølge lektor Karina Kosiara-Pedersen i et nyt Puzzle Piece fra Political Ideas and Analysis være en udfordring for partierne og dermed også for det danske demokati. Det er ikke alle partimedlemmer, der er aktive. Men af dem der er, vil nogle være med til at føre kampagne ved traditionelle kampagneboder med balloner, pjecer og bolsjer, mens andre foretrækker at promovere partiet og dets kandidater og politik i mere uformelle fora blandt venner, kolleger og familie, og online via de sociale medier.

Partimedlemmerne varierer nemlig i deres deltagelse; der er både aktivister, ambassadører, veteraner og kandidater blandt de danske partimedlemmer, og de skal mobiliseres på forskellig vis, hvis de skal bidrage til partiets valgkamp.Fire typer af partimedlemmer

 

Faldende medlemstal er ikke unik for Danmark. Internationalt ser vi en tendens til, at politiske partier forsøger at imødegå denne tendens både ved at gøre medlemskab mere attraktivt, f.eks. ved at give medlemmer mere indflydelse på valg af partileder og partiets politik, og ved at tilbyde andre former for tilknytning end traditionelt partimedlemskab. Nogle partier går så langt som at give deres støtter, der blot har betalt et symbolsk beløb, mulighed for at vælge partileder, mens andre giver vælgerne mulighed for at opstille kandidater.

Med afsæt i sin forskning og de internationale erfaringer præsenterer Karina Kosiara-Pedersen i det nye Puzzle Piece en række konkrete anbefalinger til, hvordan danske partier kan få mere ud af deres medlemmer.

Find Puzzle Piecet her.


P.I.A. logo

Political Ideas and Analysis er Institut for Statskundskabs offentlige policy platform.

P.I.A. har som ambition sammen med forskere, beslutningstagere og andre at afkorte afstanden fra forskning til forandring i samfundet. Vi bringer den nyeste forskningsviden i spil og bidrager derved til nye løsninger på komplekse politiske og samfundsmæssige udfordringer på dansk, europæisk og globalt plan.

Du kan altid kende P.I.A.’s politiske ideer og analyser på, at de er:

Pålidelige – viden du kan tro
Involverende – viden du kan nå
Anvendelige – viden du kan bruge

Puzzle Pieces er korte, overskuelige og digitale policy briefs, der giver dig én "brik" forskningsbaseret viden, du kan tro, nå og bruge.

Kontakt

Lektor Karina Kosiara-Pedersen
Institut for Statskundskab
Mail: kp@ifs.ku.dk  

Telefon: 35 32 34 16

Line Louise Bahner
Forskerservice
Institut for Statskundskab
Mail: liba@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 60 89