14. december 2018

I Grønland mærker de klimaforandringerne på egen krop

KLIMA

Otte ud af ti indbyggere i Grønland har oplevet klimaforandringerne i deres eget liv, viser ny forskning, og halvdelen af dem er slet ikke i tvivl om, at forandringerne er menneskeskabte og vil forværre deres livsbetingelser. Miljøet bør prioriteres over økonomisk vækst, mener et – lille - flertal.

Har du personligt oplevet effekterne af klimaforandringerne, spurgte forskerne Kelton Minor og Gustav Agneman indbyggerne i Grønland og svaret var et rungende ja.  8 ud af 10 (79%) af indbyggere i Grønland svarer, at de personligt har oplevet effekter af klimaforandringer.

Kun omkring 13% svarer, at de ikke har oplevet effekter af det ændrede klima, og 8% ikke er sikre, viser forskningsprojektet Greenlandic Perspectives Survey som er støttet af Kraks Fond Byforskning og udført af forskere fra Københavns Universitet og Grønlands Universitet. Forskerne undersøger, hvordan indbyggere i Grønland opfatter ændringer i landets politiske, økonomiske og fysiske klima og har indsamlet de første resultater blandt 606 deltagere i perioden fra juli til september 2018. 

- Vi har her et helt friskt billede af, hvordan indbyggerne fra 13 forskellige byer og bygder fra alle kommuner på tværs af Grønland oplever klimaforandringerne, og det er markant, at så mange svarer ja til fx at have oplevet konsekvenserne af det forandrede klima på eget liv, siger Kelton Minor, forsker i Kraks Fond Byforskning og Københavns Universitet.

Figur - oplevelse af klimaforandringer
I Grønlands nordvestlige område, fx i Avannaata og Qeqertalik svarer flest indbyggere ja til personligt at have oplevet effekter af hvordan klimaet forandrer sig, (85%) mens det er lidt færre i Nuuk (69%)

Lille flertal: Miljø vigtigere end vækst

At mange indbyggere i Grønland er optaget af klimaet ses også klart i undersøgelsen: 62 % svarer, at klimaforandringerne er et vigtigt eller meget vigtigt emne, kun 13% mener ikke, det er så vigtigt.

Næsten halvdelen af de adspurgte indbyggere mener, at klimaforandringerne i Grønland vil forringe deres eller familiens livsvilkår, mens 9% tror, at livsvilkårene vil blive bedre. Men stillet overfor det ultimative spørgsmål om det er vigtigst at beskytte miljøet – også selvom det koster jobs – eller om økonomisk vækst er vigtigere – også selvom det går ud over miljøet – så svarer 39%, at miljøbeskyttelsen er vigtigst, mens 25% vil prioritere økonomisk vækst over miljøet. Hele 37 procent har dog ingen mening om det eller ønsker ikke at svare.

Forskerne spurgte også indbyggerne i Grønland om deres holdning til at den grønlandske regering forsøger at begrænse klimaforandringer på følgende måder:

Figur 1. Holdning til begræsnings af klimaforandringer
Figur 2. Holdning til begræsnings af klimaforandringer

Se flere resultater i Greenlandic Perspectives Survey (pdf-format).

Befolkningen delt på spørgsmålet om uafhængighed

Forskerne undersøgte også den grønlandske befolknings aktuelle holdning om Grønland bør blive helt uafhængigt af Danmark indenfor de næste ti år, og det spørgsmål deler befolkningen i tre næsten lige store dele, fortæller ph.d.-forsker i økonomi Gustav Agneman. Mens knap en tredjedel er negative, og en anden (lille) tredjedel er neutrale overfor uafhængighed, så erklærer knap 36% af befolkningen sig positive overfor tanken om et selvstændigt Grønland.

- Vi kan se, at det i høj grad er økonomiske overvejelser, der former grønlændernes holdning til, om landet skal være helt uafhængigt eller ej. Hovedparten af dem, der vil stemme ja, tror at selvstændighed vil gavne den grønlandske økonomi, mens de fleste af dem, der stemmer nej tror selvstændighed vil være dårligt for økonomien - præcis som vi så det i fx Storbritannien inden BREXIT-afstemningen for to år siden, siger Gustav Agneman.

Kontakt

Ph.d.-stipendiat Kelton Ray Minor
Kraks Fonds Byforskning
Mail: krm@kraksfond.dk
Økonomisk Institut
Mail: kmi@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 81 43

Ph.d.-stipendiat Gustav Agneman
Økonomisk Institut
Mail: pga@econ.ku.dk
Telefon: 35 33 59 55