20. december 2018

Ny supercomputer placerer Danmark i øverste liga inden for life science

Computerome 2.0

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU) sikrer Danmark en ny supercomputer. Computerome 2.0 er en ny kæmpecomputer, der erstatter den tidligere version. Computeren er en vigtig forudsætning for at gennemføre ambitiøse forskningsprojekter inden for blandt andet personlig medicin og udvikling en af nye lægemidler baseret på forståelse af sygdomsmekanismer og deres biologi. Dansk life science forskning får et stærkt fundament for det fortsatte internationale samarbejde - som i sidste ende skal gavne behandlingen af borgere.

Når Danmark i forlængelse af regeringens strategi vil placere sig i den øverste internationale liga inden for life science, er det afgørende at investere massivt i ny teknologi, som kan håndtere store mængder forskningsdata og patientdata både sikkert, fleksibelt og præcist.  

”Når vi sammen investerer i den nye supercomputer, Computerome 2.0, er det for at løfte life science forskningen men især for at gavne de patienter, som i fremtiden kan få glæde af skræddersyede behandlinger, såkaldt personlig medicin og sikre færre bivirkninger fra lægemidler. Vi vil give vores forskere adgang til den nyeste teknologi, så de kan navigere i den dataintensive virkelighed, vi oplever i dag. Med Computerome 2.0 kan vi skrue op for ambitionerne og tage hul på store forskningsprojekter både i Danmark og sammen med samarbejdspartnere i Norden og resten af verden”, siger dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

”Med Computerome 2.0 styrker vi også den grundforskning på universiteterne, som er afgørende for, at nye lægemidler kan udvikles i samspil mellem lægemiddelindustrien, hospitalerne og de danske universiteter. Det bliver fx muligt at sammenligne genomer fra tusindvis af patienter og identificere de ændringer i generne, der påvirker proteiners struktur og dermed deres funktion i cellerne.  Gennem den forståelse kan vi udvikle nye behandlingsformer i et meget tidligt stadie af et sygdomsforløb,” siger vice-institutleder Michael Lisby, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Samarbejde til gavn for life science
Computerome 2.0 er en videreudvikling af konceptet bag supercomputeren Computerome 1.0, der blev etableret i 2014 af forskerne på DTU og KU. Den blev etableret for at komme de voksende krav til behandlingen af data i møde. Udviklingen indenfor big data er gået meget hurtigere end mange havde regnet med – behovet var endog meget stort. Computeren har pt. omkring 1.300 brugere fra hele landet, og i dag er anlægget udtjent og klar til udskiftning.

Den nye supercomputer, Computerome 2.0 vil koste omkring 100 mio. kr., og ud over DTU og KU vil også Region Hovedstaden og Region Sjælland og andre vigtige aktører have mulighed for at trække på computerens avancerede teknologi.

”DTU har de seneste år øget sine uddannelses-, forsknings- og innovationsaktiviteter inden for sundhedsteknologi. Første januar 2019 etablerer vi et nyt institut – DTU Sundhedsteknologi. Formålet er at imødekomme samfundets behov for teknologiske løsninger i sundhedssektoren, at skabe bedre muligheder for den enkelte borger og patient, og at understøtte værdiskabelse i virksomheder og samfund. I den sammenhæng står satsningen på Computerome helt centralt. I spændingsfeltet mellem biofarma, medikoteknologi og datavidenskab vil DTU´s ingeniører i samarbejde med hospitaler og virksomheder bidrage med innovative løsninger, “ siger prorektor Rasmus Larsen, Danmarks Tekniske Universitet.

Fleksibilitet, hurtighed og høj sikkerhed
Den nye supercomputer giver forskerne større fleksibilitet og understøtter muligheden for at skabe virtuelle miljøer (de såkaldte cloud teknologier), der passer til den enkelte forskers behov. Derudover har computeren stor lager- og beregningskapacitet, høj driftssikkerhed og ikke mindst yder computeren den bedst mulige sikkerhed ved håndtering af sensitive data.

En af de forskere, der har stået bag etableringen af den nye supercomputer, er forskningsdirektør og professor Søren Brunak fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, KU:  

”Med Computerome 2.0 træder vi ind i en helt ny liga. Vi får mulighed for at planlægge og deltage i store forskningsprojekter, hvor der kræves overblik over enorme datamængder. Sikker databehandling er også yderst vigtigt indenfor patientbehandlingen, hvor perspektivet er at et helt genom kan undersøges på nogle få timer. Kvaliteten af det vi laver vil gå betydeligt op, og det samme vil ske med produktiviteten, fordi en computer af denne kaliber kan konfigureres til at løse bestemte opgaver meget hurtigt”.

Kontakt:
Underdirektør Steen Pedersen, Danmarks tekniske Universitet: mail sped@dtu.dk, mobil: 40 57 37 46
D
ekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU via kommunikationschef Anéh Chrstina Hajdu, mobil: 21 22 26 92
Viceinstitutleder, Michael Lisby, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU, Mlisby@bio.ku.dk,  mobil:  35 32 21 20