18. januar 2019

Byretten giver Københavns Universitet medhold i sag om doktorgrad

Dom

Københavns Universitet har fået rettens ord for, at fratagelsen af Milena Penkowas doktorgrad var retmæssig. Afgørelsen bliver mødt med tilfredshed af Akademisk Råd, der tildeler doktorgrader og fratog Penkowa graden i 2017.

Penkowa har fået frataget sin doktorgrad (modelfoto).
Penkowa har fået frataget sin doktorgrad (modelfoto).

Københavns Byret har i dag givet universitetet medhold i en sag om en doktorgrad, som var anlagt af Milena Penkowa. En doktorgrad er udtryk for den højeste akademiske anerkendelse og gives på baggrund af høj faglig troværdighed, en betydelig videnskabelig indsigt og modenhed. Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har vurderet, at Milena Penkowa ikke har levet op til disse forudsætninger, og at hun derfor ikke kunne beholde sin doktorgrad. Den beslutning gav Københavns Byret i dag universitetet medhold i.

- Vi er tilfredse med byrettens afgørelse, der støtter vores vurdering af sagen. Doktorgraden er universiteternes fineste videnskabelige anerkendelse, der repræsenterer det højeste akademiske niveau. Vi har siden sagens start sagt, at vi ville følge denne sag til dørs, og universitetet tager videnskabelig uredelighed meget alvorligt. Vi har også arbejdet for at få skabt en kultur, hvor forskergrupper og ledere i god dialog kan drøfte god videnskabelig praksis, siger dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer. Hun er også formand for Akademisk Råd ved fakultetet. 

Sagens baggrund

Milena Penkowa indleverede i 2001 sin første disputats, hvor en del af de dyreforsøg, der var omtalt, ikke var gennemført. For at dække over disse forhold forfalskede Milena Penkowa dokumenter, hvilket senere blev fastslået af Østre Landsret i 2016. Hun trak disputatsen tilbage og indleverede senere en anden disputats, hvorefter hun fik doktorgraden i 2006.

Hvis Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet havde kendt til de forhold, som efterfølgende blev afdækket i straffesagen ved Østre Landsret, ville fakultetet have afvist at behandle den anden doktordisputats, som Milena Penkowa fik doktorgraden for. Derfor besluttede Akademisk Råd enstemmigt i september 2017 at fratage hende doktorgraden.

God videnskabelig praksis

Københavns Universitet har fokus på at sikre god videnskabelig praksis og har igangsat en række initiativer blandt andet i form af styrket uddannelse i god videnskabelig praksis, klarere regler for anmeldelse af uredelighed og dårlig videnskabelig praksis samt særligt udpegede personer, der kan tage sig af henvendelser i denne retning. Læs mere om universitetets regler for god videnskabelig praksis.

Kontakt:

Jasper Steen Winkel
Vicedirektør, kommunikation
Telefon: +45 35 324262
Mobil: +45 28754262
Mail: jsw@adm.ku.dk