10. januar 2019

Psykolog Mette Skovgaard Væver udpeget til Børnerådet

UDPEGNING

Børne- og socialminister Mai Mercado har udpeget nye medlemmer til Børnerådet, heriblandt lektor i klinisk børnepsykologi Mette Skovgaard Væver, som med sin viden om børns psykiske udvikling og trivsel vil sætte betydningen af tidlig indsats på rådets dagsorden.

Mette Skovgaard Væver fotograferet ifm. projektet 'Forstå din baby'
Mette Skovgaard Væver fotograferet ifm. projektet 'Forstå din baby'. Fotograf: Christoffer Regild

Børnerådet er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet, der rådgiver Folketinget, regeringen og myndigheder i spørgsmål på børneområdet og har til opgave at gøre børns stemme tydelig i offentligheden.

De nye medlemmer er alle udpeget af børne- og socialminister Mai Mercado blandt en række kandidater, som er blevet indstillet af organisationer på børneområdet. Udvælgelsen er sket ud fra kandidaternes kompetencer, og der er lagt vægt på at sammensætte en bred videns-profil med mange forskellige fagligheder inden for børneområdet.

- Jeg er både glad og beæret over at skulle sidde i Børnerådet. Jeg har i mange år forsket i betydningen af børns opvækst og udvikling for deres psykiske sundhed og trivsel, og jeg har en særlig interesse i, at vi som samfund bliver bedre til at opdage og sætte ind med tidlig hjælp til de yngste udsatte børn og deres familier. De yngste børns stemme er i højere grad i risiko for at blive overhørt, fordi de ikke selv kan fortælle om deres problemer. Det er vigtigt, at vi får den nyeste forskningsbaserede viden ud at virke i praksis, så vi med tidlige indsatser kan fremme og styrke børn psykiske sundhed tidligt og sikre, at alle børn får en god start og de bedste udviklingsbetingelser i deres opvækst, siger Mette Skovgaard Væver, der på Københavns Universitet er leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning.

Børnerådet har også fået ny formand, efter tidligere chefpolitiinspektør Per Larsens periode udløb ved årsskiftet. I de kommende tre år skal tidligere formand i organisationen Skole og Forældre, Mette With Hagensen, stå i spidsen for rådets arbejde med at være fortalere for børns rettigheder.

- Børnene i Danmark har brug for en stærk stemme, og det får de fortsat med det her Børneråd i ryggen. Organisationerne har indstillet nogle fremragende kandidater, og vi har udvalgt medlemmerne, så de afspejler en stor forskellighed, både fagligt og menneskeligt. Det er et stærkt råd, og med Mette With Hagensen i spidsen glæder jeg mig til det kommende samarbejde, siger Børne- og socialminister Mai Mercado

Ud over den nye formand er der udpeget fire nye medlemmer, mens to er fortsættende medlemmer. Rådet består dermed af følgende seks medlemmer:

  • Mette Skovgaard Væver, lektor i klinisk børnepsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (ny)
  • Frans Hjort Hammer, chefkonsulent, KMD og bestyrelsesmedlem i DIF, Aarhus (ny)
  • Pernille Mathiesen, ledende overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (ny)
  • Hanne Hartoft, adjunkt ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet (ny)
  • Tina Maria Larsen, forstander for den sikrede døgninstitution Kompasset, Brønderslev (fortsætter)
  • Preben Siggaard, chef for Børn og Læring, Herning Kommune (fortsætter)