20. marts 2019

Dine bildæk rydder regnskoven i Cambodja

KLIMA

Cambodjas skove er offer for den stigende globale efterspørgsel på naturgummi. På blot 14 år er knap en fjerdedel af Cambodjas tropiske skov blevet ryddet for bl.a. at gøre plads til gummiplantager. Faktisk følger omfanget af skovrydning nøje verdensmarkedsprisen på gummi, viser forskning fra Københavns Universitet.

Fra midten af år 2000 er verdens efterspørgsel på naturgummi steget voldsomt primært på grund af væksten i Kinas dæk- og bilindustri. Fra 2001-2015 er mere end 2,2 millioner hektar skov i Cambodja blevet fældet - svarende til næsten en fjerdedel af landets samlede skovareal eller halvdelen af Danmarks størrelse. Knap en fjerdedel af dette areal er blevet genplantet med gummitræer.

Plantage med gummitræer

Fra 2001-2015 er mere end 2,2 millioner hektar skov i Cambodia blevet fældet. Knap ¼ af dette areal er blevet genplantet med gummitræer. Foto: Patrick Hostert.

Det har tidligere været svært at dokumentere, at stigende råvarepriser på gummi direkte fremskynder, at regnskoven bliver ryddet. Men forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har nu påvist, at udsvingene i de globale markedspriser på gummi nøje følger graden af skovrydning i Cambodja.

Satellitter kan se den tropiske skov forsvinde

Forskerne har brugt en kombination af satellitbilleder fra NASA og Den Europæiske Rumorganisation til at kortlægge skovrydningen og beregne de områder, der er omdannet til gummiplantager. Dette projekt er offentliggjort i tidsskriftet Nature Plants i januar måned. 

”De fleste træer ser ens ud på almindelige satellitbilleder. Men hvis man benytter infrarødt lys, skiller gummitræer sig ud med en særpræget orange farve. På den måde blev vi i stand til at beregne udbredelsen af gummitræer, der er plantet på bekostning af tropisk skov. Vi kunne se, at når markedsprisen på gummi steg, blev der fældet tilsvarende mere skov 8-9 måneder efter,” forklarer Kenneth Grogan, som er Ph.d. fra Københavns Universitet og hovedforfatter til artiklen.

Gummiplantager ser grønne ud på satellitbilleder
Figur 1. Gummiplantager ser grønne ud på satellitbilleder med standard synligt lys, og ligner dermed andre træarter (a). Ved at bruge infrarødt lys er det let at adskille gummitræer fra f.eks. tropisk skov, idet de optræder med en særpræget orange farve (b). Kilde: Data fra Den Europæiske Rumorganisations Sentinel-2-satellit.

Skovrydningen har i høj grad været mulig, fordi Cambodjas regering har givet tilladelser - såkaldte koncessioner - til store selskaber især fra Vietnam og Kina. En stor del af koncessionerne ligger i naturbeskyttede områder. Mens skovrydningen går ud over biodiversiteten og CO2-regnskabet, skaber gummiindustrien samtidig en indkomst for fattige lokalbefolkninger. Meget peger dog på, at den største gevinst tilfalder virksomhederne.

Efterspørgslen fortsætter med at vokse

Forskernes data fremhæver de massive udfordringer, de tropiske skove står overfor i kampen mod økonomisk værdifulde afgrøder som gummi og palmeolie. Efterspørgslen på gummi - drevet af dækindustrien, som aftager 70 % af verdens rågummi - fortsætter med at vokse, og det forventes, at gummiplantager vil udvides med 4,3–8,5 millioner hektar i løbet af det næste årti.

”Cambodjas skove vil fortsætte med at svinde ind, medmindre landets regering standser dens politik med at fremme udviklingen af ​​store, kommercielle gummiplantager. Forhåbentlig vil vores data blive brugt af forskellige miljøgrupper som yderligere bevis for, at der mangler en international politik vedrørende de tropiske skove,” siger Kenneth Grogan.

Han håber desuden at resultaterne kan kvalificere den internationale debat, der foregår for øjeblikket, om hvorvidt man skal betale udviklingslande som Cambodja for at stoppe tropisk skovrydning.

Faktaboks

  • Cambodja eksporterede 217.500 tons tørgummi i 2018, en stigning på 15 procent fra året før.
  • Landet havde i 2018 en bruttoindtægt på 287 millioner dollars fra salg af tørgummi.
  • Et ton tørgummi koster gennemsnitligt 1.319 amerikanske dollars i 2018. Kilde: https://globalrubbermarkets.com/149134/cambodias-rubber-export-up-15-pct-last-year.html
  • Tropisk skovrydning forventes at tegne sig for over 20% af den årlige globale CO2-udledning.
  • Cirka 70 % af den naturgummi, der produceres på verdensplan, går til dækfabrikanter (kilde: https://www.michelin.dk/daek/laes-del/grundviden-om-daek/dyrkning-af-gummitraeer)

Læs artiklen i Nature Plants: https://rdcu.be/be1F1

Emner