30. maj 2019

Nyt institut skal beskrive jordens og menneskets mangfoldighed

Satsning

Igennem forskning i jordens og livets oprindelse, livets udbredelse og genetiske diversitet samt menneskets vekselvirkning med jorden vil forskerne på det nye institut, Globe Institute, bidrage til en dybere forståelse af, hvordan sygdomme opstår, udvikler sig og påvirker mennesker.

Foto fra NASA-Johnson Space Center. https://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/6143615821
Foto fra NASA-Johnson Space Center. ​Fotokredit: Flickr

Globe Institute bliver et nyt institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, fra den 1. juli 2019. Det vil huse mere end 200 forskere og andre medarbejdere og studerende, der i dag er tilknyttet Biologisk Institut, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt Statens Naturhistoriske Museum. Det skal ledes af internationalt anerkendte professorer; Eske Willerslev, Kurt H. Kjær, Tom Gilbert, Martin Bizzarro, Carsten Rahbek og Minik Rosing.

Skiftet til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet følger efter en fusion mellem Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut – en fusion, der mødte betydelig modstand både hos de grupper, der nu skifter fakultet, og hos medarbejdere på Biologisk Institut. Det har derfor været nødvendigt at finde en organisatorisk ramme for de fem forskningsgruppers fortsatte virke på Københavns Universitet.

- Efter en meget kaotisk tid er det mit håb, at etableringen af Globe Institute på Københavns Universitet kan give os den ro og stabilitet, som er forudsætningen for et stærkt, tværfagligt forskningsmiljø i international særklasse, siger professor Eske Willerslev.

- Jeg glæder mig meget til at byde alle forskere, øvrige medarbejdere og studerende velkomne på SUND. Vi vil gøre os stor umage med at skabe et godt grundlag for Globe Institutes virke fremover og ser rigtig mange spændende udviklingsmuligheder, siger dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Tværfaglighed i nyt gear

Globe Institute går på tværs af discipliner og skal forske i universets, jordens og livets oprindelse, udvikling, mangfoldighed og vedligeholdelse i en foranderlig verden. Forskerne skal bl.a. afdække de grundlæggende geologiske og biologiske forhold, som bestemmer liv på jorden, herunder undersøge samspillet mellem levende organismer og deres omgivelser. Det gælder f.eks. udforskningen af mikrober og mikroorganismer, som fremkalder sygdomme, og deres samspil med de dyr og planter, de lever i. På den måde kan forskerne forklare, hvordan sygdomme opstår, og udforske betingelserne for kolonisering af universet.

Globe Institute vil desuden udvikle tværvidenskabelige uddannelsestilbud til universitetets studerende, formidle bredt til offentligheden og levere forskningsbaseret rådgivning til offentlige institutioner. Globe Institutes forskning vil bidrage til løsning af de globale udfordringer, herunder klimaforandringerne, menneskets vilkår i verden, biodiversitetskrisen, og bæredygtighed, og til udvikling af bl.a. medicinsk behandling af mentale sygdomme og infektionssygdomme, fødevareproduktion og retsmedicin.

Tidligere forskningschef Anders J. Hansen bliver konstitueret leder af Globe Institute og indgår i fakultetets ledelsesteam på lige fod med andre institutter og centre på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Forskerne kommer også til at undervise på Biologisk Institut og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

- Jeg ser frem til, at der nu skabes stabile rammer om vores forskning og undervisning, så vi kan gøre det, vi er bedst til, nemlig at udforske vores forunderlige verden og sætte resultaterne i spil, siger Tom Gilbert.

Fortsat samarbejde med SNM

De fem forskergrupper har hidtil været knyttet til Statens Naturhistoriske Museum. Forskerne vil stadig have et tæt samspil med museet om den forsatte udvikling, kuratering og brug af de enestående naturhistoriske samlinger. Ligeledes ser centerets forskere, at det nuværende tætte samarbejde med Biologisk Institut og andre institutter på SCIENCE fortsætter i fremtiden. Med forskernes nye forankring i sundhedsvidenskaben bliver der skabt ro og klarhed om rammerne, der skal give det nødvendige fundament for byggeriet af det nye museum, som netop er indledt.

- Samlingerne er afgørende for vores forskning, og vi er afgørende for, at samlingerne kan gøre gavn og udvikles, derfor er det glædeligt, at der fortsat er et forpligtende samarbejde mellem SNM og Globe Institute, siger Martin Bizzarro.

Kontakt

Rektor Henrik C. Wegener via vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel:
Mobil: +45 28 75 42 62

Konstitueret leder af Globe Institute Anders J. Hansen:
Mobil: +45 28 75 61 34

Emner