26. juli 2019

Københavns Universitet optager flere studerende end i 2018

Optag

7.326 ansøgere får i dag tilbudt en studieplads på en af Københavns Universitets bacheloruddannelser. Det er en stigning på 6,6 procent i forhold til sidste år. Af de optagne er 83,7 procent kommet ind på deres 1.-prioritet.

Årets optag er steget med 453 personer i forhold til 2018, og Københavns Universitet er dermed det universitet i Danmark, der optager flest nye bachelorstuderende i 2019. Stigningen kan blandt andet tilskrives en politisk beslutning om at øge kapaciteten på medicinstudiet med 97 studiepladser. Dertil kommer i alt 126 pladser på to nyoprettede ’data-science’-uddannelser.

- Det er positivt, at Københavns Universitet i 2019 kan tilbyde studieplads til over 400 flere unge mennesker, end vi gjorde i 2018. Vores to nye uddannelser, datalogi-økonomi samt machine learning og datavidenskab, har begge fået en flyvende start med fuldt optag. Og så optager vi næsten 100 ekstra medicinstuderende, udtaler prorektor Bente Merete Stallknecht.

Foto: Nikolai Linares

Prorektoren, der har særligt ansvar for universitetets uddannelser, undrer sig dog over, at relativt få unge mennesker har søgt ind på sproguddannelserne:

- Kultur og kommunikation er væsentlige kompetencer i en international verden. Men det positive er, at der stadig er ledige pladser på sproguddannelserne, hvilket giver en ekstra chance til potentielle ansøgere. Vi har også ledige pladser på andre uddannelser, for eksempel bacheloruddannelsen i naturressourcer, hvis der skulle være nogen, der vil være med til at løse verdens problemer, der jo, som bekendt, ikke løser sig selv, siger Bente Merete Stallknecht.

Ny kvote 2-model fra 2020

Københavns Universitet har fokus på at begrænse frafald og styrke uddannelseskvaliteten gennem optagelse af studerende, der har de rette faglige kvalifikationer og er motiverede for uddannelsen. Som led i disse bestræbelser indfører universitetet fra 2020 en ny optagelsesmodel for kvote 2. Fra 2020 vil karakterkravet på 6,0 kun gælde i kvote 1, hvilket betyder, at alle ansøgere igen vil kunne søge i kvote 2. I kvote 2 vil ansøgerne til gengæld skulle bestå en prøve for at gå videre i ansøgningsprocessen.

- Vi har fra starten haft planer om at fjerne karakterkravet i kvote 2. Efter den nylige ændring i universitetsloven er det blevet muligt at stille et alternativt krav om at bestå en adgangsprøve, siger prorektor Bente Merete Stallknecht og fortsætter: Med den nye kvote 2-model forventer vi at få et endnu bedre grundlag for at vurdere både studiepotentiale og fagligt funderet motivation hos ansøgerne.

Kvote 2-prøven består af en sproglig og en matematisk-logisk del og er ens for alle ansøgere. Blandt ansøgere, der består prøven, vil nogle gå videre til vurdering af et fagligt optagelsesudvalg. Testresultatet afgør, hvem der går videre til yderligere vurdering.

Optagelsesudvalgets vurdering foretages på baggrund af en kombination af testresultatet, karakterer fra den gymnasiale eksamen samt et interview, der kan være enten mundtligt eller skriftligt, afhængigt af uddannelsen. Det skriftlige interview foregår i forlængelse af prøven, mens det mundtlige interview foregår en anden dag.