16. december 2019

Elektroniske piller kan forbedre vores sundhed men skaber etiske og juridiske udfordringer

Dilemma

I fremtiden vil den medicin du tager ikke kun være en sag mellem dig og din læge. Piller med indbyggede elektroniske sensorer er allerede en realitet i både Europa og USA, og det vil i fremtiden fylde hylderne på apotekerne.

Piller
De nye elektroniske piller kan fx opsamle data om tilstandene i mave og tarme, og det giver nye muligheder for at diagnosticere sygdomme. Pillerne kan også bruges til at overvåge medicinindtag hos fx patienter med psykiske lidelser.

I en artikel udgivet i Nature Electronics peger en gruppe forskere på, at brugen af de nye elektroniske piller ikke er uden problemer. Forskerne, professor Timo Minssen og adjunkt Helen Yu fra Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law (CeBIL) på Københavns Universitet samt professor Glenn Cohen og CeBIL’s forskningsstipendiat Sara Gerke fra Harvard Law School påpeger, at de nye behandlingsmetoder skaber både etiske og juridiske udfordringer. Timo Minssen forklarer:

- De data som pillerne opsamler, udgør et dataspor, der både kan fortælle om din helbredstilstand og dit medicinforbrug. Det er meget følsom data, som i hånden på tredjepart fx kan påvirke en persons livsforsikringspræmier eller jobmuligheder. Der er derfor behov for fuldstændig gennemsigtighed og klarhed om, hvordan medicinalproducenterne vil bruge og håndtere disse data.

Andre kan kigge med i dit medicinforbrug

Elektroniske piller kan blandt andet bruges til at overvåge, om patienter med psykiske lidelser tager deres medicin. Informationen om hvornår pillerne tages, overføres til en app og patienten kan vælge at give familiemedlemmer eller venner adgang til data via appen. Det kan være en god mulighed fra et sundhedsmæssigt synspunkt, men det giver samtidig juridiske udfordringer. Pårørende er ikke, som en læge er det, pålagt tavshedspligt, og den pårørendes håndtering af disse personfølsomme data er derfor ikke reguleret juridisk men må forlade sig på generelle råd, som kan vise sig at være utilstrækkelige og stille patienten i en usikker position.  

Spørgsmålet om hvem der ejer patientens data, udgør også en række problemstillinger. Det kan være uklart, hvordan medicinalproducenten opbevarer de data som lagres i appen, om producenten kan bruge anonymiseret data til egne analyser, i hvor lang tid producenten må opbevare data og om patienten kan kræve at få sine data slettet. Spørgsmålet om sikker opbevaring af data er især relevant set i lyset af risikoen for at patienten får hacket sine data i appen via software virusser eller spyware.

Electronic pills

SÅDAN VIRKER DET Den elektroniske pille sender signal til et plaster på patientens krop. Plastret er forbundet til en app. Det er herfra patienten selv og en læge kan følge behandlingen. Det etiske og juridiske problem opstår idet en tredje part - det kunne være en arbejdsgiver eller et forsikringsselskab - får adgang til de følsomme data som er i app’en.

Patienters tillid er essentiel for nye produkter

Alle disse uklarheder kan ifølge Timo Minssen være med til at skabe usikkerhed hos patienterne. Konsekvensen kan være, at patienter fravælge de nye produkter, og dermed ikke få glæde af de nye sundhedsmæssige muligheder:

- Det er vigtigt, at offentligheden har tillid til produktet. Producenterne af elektroniske piller og behandlingssystemet skal både vinde og gøre sig fortjent til patienternes tillid, når det handler om håndteringen og brugen af den indsamlede data. I det forløb er beskyttelsen af privatlivets fred, cybersikkerhed, ansvarlighed, gennemsigtighed, rimelighed og robusthed helt afgørende.

I artiklen peger Timo Minssen og Helen Yu derfor på, at etiske og juridiske problemstillinger skal tænkes ind allerede i udviklingen af produktet, frem for at håndtere problemerne, når først produktet er færdigt:

- Medicinalfirmaerne forsøger at leve op til etiske og sikkerhedsmæssige standarder, men selvom der sker udvikling på lovområdet i både EU og USA, er der stadig usikkerhed om, præcis hvad disse standarder indebærer. Konsekvensen er, at industrien begynder at ’selvregulere’ og opsætte egne standarder, og det er derfor vigtigt at medicinalfirmaerne i den fremtidige udvikling af elektroniske piller er opmærksomme på og efterlever den lovgivning, som EU og USA lige nu er ved at udvikle. Hvis man skal høste de sundhedsmæssige fordele ved de nye teknologier, så er patienterne har tillid essentiel, siger Timo Minssen.