12. december 2019

Københavns Universitet på højde med Oxford og Cambridge

Europæisk milepæl

Knap 2 mia. kroner har EU’s rammeprogram for forskning indtil videre investeret i forskning på Københavns Universitet. Dygtige forskere, originale ideer og hårdt arbejde ligger bag, ifølge rektor.

Københavns Universitet rundede i november sit forskningsprojekt nummer femhundrede finansieret af EU’s rammeprogram for forskning, Horizon 2020. Kun de britiske universiteter Oxford og Cambridge har nået samme milepæl. Sammenlagt har bevillingerne til de mange forskningsprojekter tilført KU over 260 millioner euro i forskningsfinansiering, knap 2 milliarder kroner, siden Horizon 2020 begyndte i 2014.

Antal underskrevne Horizon 2020 projekter på KU og samlet støtte.

De 502 forskningsprojekter dækker over både prestigefulde individuelle bevillinger fra det Europæiske Forskningsråd, europæiske samarbejdsprojekter og mere end 200 toårige Marie Sklodowska Curie mobilitetsstipendier og træningsnetværk (ITN) til yngre forskere.

Fra knoglesmerter til bæredygtig fødevareproduktion

Lektor Anne-Marie Heegaard fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi var blandt de første KU-forskere, der fik en Horizon 2020-bevilling til ITN-projektet BonePain tilbage i 2014.

- Vores formål var at bringe smerteforskere og knogleforskere sammen. Knoglesmerter er underudforsket, men i fællesskab kunne vi skabe en tværdisciplinær platform til at uddanne nye forskere i området. Vi har gjort gode fremskridt i forhold til både uddannelse og forståelse af de knoglesmerter, der opstår på grund af fx slidgigt eller knoglemetastase i forbindelse med kræft. Vi har dog stadig meget arbejde foran os i forhold til både en endnu dybere forståelse og udvikling af nye behandlingsformer, fortæller hun.

Universiteter med over 500 Horizon 2020-projekter

BonePain-projektet sluttede ved udgangen af 2018, men på baggrund af de gode resultater startede et nyt projekt, BonePainII, op med indgangen af 2019.

Det store projekt Holofood er også for nylig blevet godkendt af EU. Projektets formål er at forbedre effektiviteten i fødevareproduktionssystemer. Bæredygtige fødevare er blevet et globalt anliggende og en af de mange ubekendte vedrørende optimering af produktionen er, hvordan naturlige tilsætningsstoffer såsom præ- og probiotika påvirker dyr og mikroorganismerne i deres krop. Holofood vil afkode de molekylære og fysiologiske processer, som tilsætningsstofferne sætter i gang ved hjælp af en ny holistisk tilgang, hvor dyret og dets mikroorganismer undersøges samtidig.

Professor Tom Gilbert er projektkoordinator for HoloFood. Han fortæller:

- Til at starte med fokuserer vi på at optimere to fødevaresystemer, der har stor indflydelse på verdens fødevareøkonomi – kylling og laks. Men det som vores hold er mest spændte på, er potentialet i at udbrede vores redskaber til andre systemer, om det så er dyreproduktion, afgrøder eller sågar menneskers sundhed.

Top 5 over Horizon 2020-projekter blandt skandinaviske universiteter

Rektor: Succes kan tilskrives dygtige forskere og en stor arbejdsindsats

Rektor på Københavns Universitet Henrik C. Wegener lægger ikke skjul på glæden over den europæiske førerposition:

- Vi er naturligvis begejstrede og stolte over den succes, som KU’s forskere har haft i Horizon 2020. Det er vældig megen god forskning, som er blevet skabt af de penge, som vi har fået bevilliget fra EU.

Han tilskriver de mange projekter en kombinationen af dygtige forskere med originale ideer og et stort arbejde på tværs af universitetet for at hjælpe i ansøgningsprocessen.

- At vi kan holde sådan et niveau i den europæiske konkurrence om forskningsmidlerne siger noget om den høje forskningsmæssige kvalitet, som vores forskere kan byde ind med. Samtidig vidner det om den indsats, der er blevet gjort i organisationen for at opfordre og støtte forskerne i deres ansøgningsproces.

Horizon 2020-programmet er det ottende europæiske rammeprogram for forskning og innovation. Det går til januar ind i sit sidste år, inden det fra 2021 erstattes af det niende rammeprogram, Horizon Europe.

Fordeling af bevillinger til KU’s Horizon 2020 projekter