3. december 2019

Merete Eldrup bliver ny bestyrelsesformand - derudover er tre eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeget

BESTYRELSE

Tidligere administrerende direktør for TV 2 Danmark er udpeget som ny formand for Københavns Universitets bestyrelse med virkning pr. 1. januar 2020.

Merete Eldrup bliver ny formand for Københavns Universitets bestyrelse. Foto: Miklos Szabo.

Københavns Universitets udpegningsorgan har udpeget Merete Eldrup til ny formand for Københavns Universitets bestyrelse.

Hun får selskab af tre nye eksterne bestyrelsesmedlemmer: Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, Jan S. Hesthaven, dekan på École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz samt Agnete Raaschou-Nielsen, tidligere administrerende direktør og nu professionelt bestyrelsesmedlem, der er udpeget som nye eksterne medlemmer af Københavns Universitets bestyrelse.

Et enigt udpegningsorgan har på baggrund af Københavns Universitets indstillingsorgans indstillinger samt i medfør af KU’s vedtægter og uddannelses- og forskningsministerens godkendelse, udpeget Merete Eldrup til formand for Københavns Universitets bestyrelse. Det sker når Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for Forskning og Udvikling i Novo Nordisk, fratræder som bestyrelsesformand 31. december 2019. 

Merete Eldrup er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet (KU) og har en lang karriere i centraladministrationen og den private sektor bag sig. Med sin baggrund og erfaring med strategisk ledelse i store organisationer som bl.a. TV 2, samarbejdet med det politiske niveau, indsigt i samfundsmæssige forhold og ledelseserfaring opfylder Eldrup, ud over de vedtægtsfastsatte kompetencekrav, indstillingsorganets kompetencekrav til en bestyrelsesformand. Læs om kompetencekrav her.

Usædvanlig stærk kandidat

Formanden for KU's udpegningsorgan, Christian Grøndahl, dr.med., medstifter og CEO for SNIPR Biome, udtaler:

- Merete Eldrup er en usædvanlig stærk kandidat. Vi er i udpegningsorganet begejstrede for, at KU med Eldrup får en formand med kompetencer og erfaringer som topleder, der i den grad kommer bestyrelsen, daglig ledelse og i sidste ende universitetet til gavn.

- Eldrup har i sin karriere arbejdet med strategisk ledelse på højeste niveau og med forskellige politiske og økonomiske rammevilkår. Hun vil komplementere rektoratet på glimrende vis. Og så har Eldrup som leder og erfarent bestyrelsesmedlem bevist, at hun er lydhør; hun kan samle folk og sætte forskellige kompetencer i spil, der hvor der træffes beslutninger. Det glæder mig meget, at Merete Eldrup i de næste år vil arbejde for at realisere KU's strategi og befæste KU's position som internationalt førende universitet. Hun bliver en fremragende formand.

Eldrup: En fantastisk opgave

- Jeg ser meget frem til opgaven. Samfundets udvikling hviler i høj grad på universiteternes evne til at uddanne højt kvalificerede kandidater og skabe forskning til gavn for samfundet i bred forstand, samtidig med at der åbnes for ny, menneskelig erkendelse.

- En rød tråd i mit arbejdsliv har været en dyb samfundsinteresse, og for mig er det en fantastisk opgave at få lov til at være bestyrelsesformand for Københavns Universitet, der med sin faglige bredde og markante placering i det nationale og internationale uddannelses- og forskningslandskab har en central betydning for det danske samfund. Jeg har altid arbejdet for at skabe gode relationer – internt og eksternt. Det vil jeg tage med mig ind i bestyrelseslokalet og i min sparring med rektor og direktion, så universitetet kan stå stærkt og samlet.   

Tre nye eksterne medlemmer

Tre nye, eksterne bestyrelsesmedlemmer er ligeledes blevet udpeget. De træder ind 1. januar 2020, når de nuværende eksterne medlemmer Sine Sunesen, Kari Melby og Jakob Thomasen træder ud af KU's bestyrelse.

Fra venstre: Mikkel Bogh, Jan S. Hesthaven og Agnete Raaschou-Nielsen
  • Mikkel Bogh er direktør for Statens Museum for Kunst og mag.art. i kunsthistorie fra KU. Bogh har i kraft af sin erfaring som institutleder på KU, rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedskoler og museumsdirektør en bred humanistisk baggrund og et indgående kendskab til Københavns Universitet, museumsverdenen samt uddannelse og forskning inden for kunst og kultur på toplederniveau.

  • Jan S. Hesthaven, er dekan på School of Basic Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz, professor i matematik og dr.techn. i numerisk analyse fra DTU, og bibringer med sin baggrund som anerkendt forsker og administrativ leder fra bl.a. Brown University, USA og EFPL bestyrelsen værdifulde erfaringer fra internationale universiteter på højeste niveau. Hesthaven har gennem årene opretholdt tæt kontakt til det danske uddannelses- og forskningspolitiske område som medlem af flere statslige udvalg. 

  • Agnete Raaschou-Nielsen, cand.polit. fra KU, repræsenterer med sin bestyrelseskarriere og ledelseserfaring fra tunge spillere i erhvervslivet som Carlsberg og Aalborg Portland i særlig grad økonomisk indsigt og budgeterfaring på toplederniveau, en kernekompetence i KU's bestyrelse. Raaschou-Nielsen vil med sin erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem i bl.a. Novozymes få en nøglerolle i samspillet og samarbejdet mellem daglig ledelse og bestyrelse.

Formanden for KU's udpegningsorgan, Christian Grøndahl, glæder sig over udpegningerne:

- Sammensætningen af kompetencer i den samlede bestyrelse har været udpegningsorganets hovedfokus; fra et usædvanligt stærkt felt af ansøgere har vi valgt markante kandidater, der dækker bredden i KU's alsidige forsknings- og uddannelsesprofil og matcher universitetets position i et dansk og internationalt perspektiv.  

- De udpegede medlemmer er meget stærke profiler på hver deres felt og opfylder sammen til fulde både lovgivningens krav til eksterne medlemmer og indstillingsorganets kompetencekrav. Mikkel Bogh, Jan S. Hesthaven og Agnete Raaschou-Nielsen vil komplementere den siddende bestyrelse på smukkeste vis og tilsammen udgøre en kompetent bestyrelse, der dækker den dybe indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, som Københavns Universitets bestyrelse skal have. Det er et enestående godt match til direktionen.

Mikkel Bogh, Jan S. Hesthaven og Agnete Raaschou-Nielsen tiltræder 1. januar 2020 og er udpeget for en fireårig periode.

Læs mere om
Københavns Universitets bestyrelse

Læs mere om Københavns Universitets strategi
”Talent og samarbejde – strategi 2023” 

Læs mere om
KU's indstillings- og udpegningsorganer