12. december 2019

Ny institutleder på Sociologisk Institut

NY LEDER PÅ SOCIOLOGI

En stærk tværfaglig profil med erfaring fra universitetsledelse vender tilbage til Københavns Universitet, når Benedikte Brincker pr. 1. februar 2020 bliver ny institutleder på Sociologisk Institut

Benedikte Brincker. Foto: Niels Meilvang
Benedikte Brincker, ny institutleder på Sociologisk Institut. Foto: Niels Meilvang

Benedikte Brincker kommer til KU Sociologi fra en stilling som lektor i politisk sociologi og organisationssociologi ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, hvor hun også har været viceinstitutleder de sidste to år.

Benedikte Brinckers forskningsfelt spænder vidt inden for de samfundsvidenskabelige discipliner og koncentrerer sig særligt omkring områderne nationalisme studier, politisk sociologi, velfærdsstater og offentlig forvaltning. Forskerkarrieren har senest bragt hende til omfattende studier af national identitet i Grønland. Indtil 2009 var hun ansat på Københavns Universitet, først som postdoc på Institut for Statskundskab og siden som adjunkt på netop Sociologisk Institut, som hun nu skal stå i spidsen for. Benedikte Brincker har en ph.d.-grad fra London School of Economics.

- Sociologisk Institut har været igennem en imponerende udvikling, som Benedikte Brincker vil fortsætte. Med hende på broen har instituttet en rolig og fast hånd på roret, og med hendes overblik og indsigt i sociologien, og hvordan den kan bidrage til tværfagligt samarbejde vil være et solidt fundament for, at instituttet for alvor får vind i sejlene. Flere forskningsmidler og flere dimittender i beskæftigelse er min forventning til instituttet, og den er jeg sikker på, at Benedikte og hendes kommende medarbejdere kan realisere, siger dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Mikkel Vedby Rasmussen.

- Sociologien er vigtig for at forstå et samfund i hastig forandring – klimaproblematikker, bæredygtighed, digitalisering m.v. – og sociologiens bidrag vil samtidig være afgørende i en række store satsninger inden for blandt andet public policy og efter- og videreuddannelsesområdet på SAMF. Områder, som Benedikte vil satse på at gøre instituttet til en aktiv medspiller i, ligesom hun bliver et stærkt bidrag til ledelsesteamet på fakultetet, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Efter- og videreuddannelse en ny institutsatsning

Benedikte Brincker glæder sig til at skulle starte i sin nye funktion på et institut, som hun kender, men som også har flyttet sig, og hvor der foregår en bred vifte af forskningsprojekter af høj international klasse. Hun er enig i, at Sociologisk Institut også har et stort potentiale på uddannelsesfronten:

- Instituttet har kompetencer inden for og undervisning i både ’hard skills’ som statistik, programmering og kvalitative metoder og ’soft skills’ som kulturanalyse, sociologisk teori og kritisk tænkning. Denne kombination af hard og soft skills placerer sociologi i en unik position til at tilbyde forskningsbaseret livslang læring til studerende, som efterspørger konkrete kompetencer og samtidig har brug for at kunne omsætte og tilpasse dem til skiftende arbejdsforhold og miljøer, siger Benedikte Brincker.