20. maj 2020

Tværfaglig corona-essaykonkurrence

Essaykonkurrence

Slå jer sammen på tværs af fag og belys Coronakrisen med forskellige fagligheder.

Studerende omkring bord med computere

Reglerne er simple: Gruppen skal bestå af to til fem studerende fra minimum to forskellige institutter på Københavns Universitet.

Københavns Universitet opfordrer til samarbejde og tværfaglighed. Derfor opfordres alle til at finde sammen på tværs af fag for at skrive et essay, der belyser coronaen fra forskellige faglige vinkler – og vise, hvordan forskellige tilgange til et emne kan åbne for nye indsigter.

Rekrutteringsbureauet Moment har indstiftet Moment-prisen på 15.000 kroner, som tildeles gruppen med det mest fremragende corona-essay.

Ved at hjælpe hinanden overkommer og lærer vi mere – og det er bare sjovere at være sammen om et projekt, hvor man bakker hinanden op. Det er det, der skaber engagement og begejstring – og i sidste ende den passion, som gør, at man kan gøre en forskel.

direktør Morten T. Højberg, Moment

– Samarbejde og et positivt fælleskab er i centrum hos Moment, siger direktør Morten T. Højberg, som hvert år formidler studiejobs til tusinder af studerende.

– Ved at hjælpe hinanden overkommer og lærer vi mere – og det er bare sjovere at være sammen om et projekt, hvor man bakker hinanden op. Det er det, der skaber engagement og begejstring – og i sidste ende den passion, som gør, at man kan gøre en forskel. Det er den passion, vores kunder efterspørger, når de beder os om at finde deres næste medarbejder.

Der er ligeledes et par sidepræmier. Se mere i højreboksen.

For at gøre det nemt for dig at finde studerende fra andre fag, du kan skrive essay sammen med, er der oprettet en Facebook-gruppe til idéudveksling og faglige connections.