30. juni 2020

Grøn indsats har reduceret CO2-udledning med 70 procent

Succes

Københavns Universitet har siden 2006 reduceret CO2-udledningerne fra energiforbrug og transport med 70 procent. De gode resultater bliver afsættet for en endnu mere helhedsorienteret og ambitiøs indsats, hvor KU sætter nye mål for klima og bæredygtighed.

Mærks Tårnet
Mærsk Tårnet er et af de steder på KU, hvor der er indarbejdet en lang række bæredygtighedstiltag f.eks. energieffektiv ventilation, vandopsamling, grønne tage, solceller mv. Samlet set har KU reduceret CO2-udledningerne fra energiforbrug og transport med 70 %.

Siden 2006 har Københavns Universitet arbejdet målrettet på at reducere universitetets klimaaftryk. Målet var en 65 procent nedbringelse af CO2-udledning fra energiforbrug og transport pr. studerende og ansat i 2020. Nu viser den nyeste rapport fra Grøn Campus, at det samlet set er lykkedes at reducere CO2-udledningen med 70 procent pr. årsværk. Resultatet er opnået gennem universitetets egen energieffektiviseringsindsats og gennem den grønne omstilling, der er sket af energiforsyningen i Danmark.

- Det er fantastisk, at vi er kommet i mål med de nuværende klimamål. Det viser, at vi kan gøre en forskel inden for en ekstremt vigtig dagsorden omkring klima og bæredygtighed, siger universitetsdirektør Jesper Olesen.

Økonomisk gevinst

De gode resultater har ikke kun betydning for klimaet. For KU betyder det en årlig økonomisk gevinst i størrelsesordenen 50 – 60 millioner kroner.

Fokus har været på de områder, som batter mest: Omfattende investeringer i energieffektivitet i bygninger, mere energirigtig drift, bedre arealudnyttelse og mere energirigtig adfærd blandt medarbejdere og studerende. Alt i alt er der gennemført mere end 150 energieffektiviseringsprojekter rundt om på KU.

Graf over CO2-udledning på KU
Siden 2006 har KU arbejdet med et nedbringe CO2-udledningerne. Gennem indsatser som f.eks. grønnere bygninger og mere effektiv energiforbrug er det lykkedes KU at gå fra omkring 63.000 til under 25.000 tons CO2-udledning

Affaldssortering, vegetariske kantiner og færre flyrejser

Selvom KU’s indsats har været fokuseret på energieffektivisering, er der også gennemført en række andre initiativer f.eks.: 

kildesortering I Mærsk Tårnet er der indført kildesortering på hver af bygningens etager, hvilket giver bedre muligheder for at sortere affald.
Grønne kantiner Flere kantiner har skiftet til bio- og komposterbar emballage. Hos kantinen Wicked Rabbit serveres der udelukkende vegetarisk mad, og på Søndre Campus er der indført ”Klima onsdag”, hvor hverken kød eller fisk er til at finde på hele campus.
Varme Overgangen fra damp- til vandfjernvarme har givet store energibesparelser og færre CO2-emissioner.​
Grønne rejser Med en ambitiøs rejsepolitik på bl.a. Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi reduceres CO2-udledningen fra rejser blandt instituttets ansatte. Flere andre institutter arbejder med samme fokus, og KU’s nye rejsepolitik understøtter mere klimavenlige rejser og møder. Samtidig har Corona-nedlukningen betydet, at virtuelle møder har fået et massivt boost.

Det er vigtigt, at vi ikke stopper her. Københavns Universitet skal være med helt fremme i bussen, når det kommer til klima og bæredygtighed. Vi skal tænke grønt og bidrage til den grønne omstilling.

Bente Merete Stallknecht, prorektor

Vi skal tænke grønt

Arbejdet med at reducere KU’s klimaaftryk og styrke bæredygtighed stopper ikke her, og der er fortsat en række områder, hvor KU har plads til forbedringer.

Resultaterne bliver afsættet for en endnu mere helhedsorienteret indsats, hvor KU på tværs af universitetet sætter nye mål for klima og bæredygtighed.

- Det er vigtigt, at vi ikke stopper her. Københavns Universitet skal være med helt fremme i bussen, når det kommer til klima og bæredygtighed. Vi skal tænke grønt og bidrage til den grønne omstilling. Derfor sætter vi nu nye, ambitiøse mål for det samlede klimaaftryk som omfatter alle KU’s aktiviteter herunder uddannelse, byggeri, indkøb af udstyr, forskningsaktiviteter osv., lyder det fra prorektor Bente Merete Stallknecht.

I løbet af efteråret 2020 bliver oplægget til KU’s nye bæredygtighedsmål præsenteret og sendt i høring.

Emner