28. juli 2020

Rekordstort optag på Københavns Universitet

Optag 2020

7.831 ansøgere fik natten til tirsdag tilbudt en studieplads på en af KU’s bacheloruddannelser. Det er en stigning på knap 7 procent i forhold til 2019 og det største antal optagne på KU nogensinde.

Optag 2020
Københavns Universitet optager i år rekordmange nye studerende. Knap 8.000 starter på KU efter sommerferien.

Når de mange kommende studiestartere skal tjekke, om de er kommet ind på drømmestudiet, vil der for en stor dels vedkommende stå Københavns Universitet ud for uddannelsen. Knap 8.000 studerende fik natten til tirsdag tilbudt en studieplads på en af KU’s 73 bacheloruddannelser. Det er det højeste antal optagne nogensinde.

Antallet af ansøgere var - blandt andet på grund af COVID-19-situationen - i år rekordhøjt, og det er derfor heller ikke overraskende, at flere end sidste år bliver tilbudt optagelse på KU.

- Vi glæder os enormt meget til at byde velkommen til en ny årgang af nysgerrige og idérige studerende. De stigende ansøgertal kan på et sted som KU risikere at betyde, at vi bare må afvise endnu flere end vanligt, hvis de alle søger de samme uddannelser. Men ansøgerne har i år søgt bredt, hvilket har betydet, at KU optager mere end 500 flere nye studerende end i 2019, siger prorektor for uddannelse Bente Merete Stallknecht.

Flere optagne på STEM- og sproguddannelser

80 procent af de optagne er kommet ind på deres 1. prioritet, hvilket er en smule færre end i 2019. Heldigvis har en stor del søgt mod uddannelse med plads til flere studerende og mod nogle af de uddannelser, som særligt efterspørges i disse år.

Det gælder f.eks. sproguddannelserne, som optager flere i år samt de naturvidenskabelige STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

- Det er en positiv ting ikke kun for KU, men også for samfundet, at vi i år får flere studerende på nogle af de uddannelser, som efterspørges både politisk og fra erhvervslivet, siger prorektor Bente Merete Stallknecht.

Svar på ansøgning fra 28. juli

Ansøgere til KU får besked om optagelse via KU's ansøgerportal Mit KU. De kan se beskeden fra midnat d. 28. juli og svare ja eller nej tak til pladsen via portalen. Der er frist for at bekræfte tilbuddet om studieplads 2. august.

Ledige pladser annonceres på både ministeriets og KU’s hjemmeside. Der er frist for at søge en ledig studie- eller standby-plads 4. august, kl. 12.

Optag 2020 fordelt på KU's fakulteter

Fakulteter Antal optagne 2020    Antal optagne 2019 Ændring i procent
Det Humanistiske Fakultet​ 1.956 1.766 + 11 %
Det Juridiske Fakultet​ 836 817 + 2 %
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2.285 2.059 + 11 %
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.196 1.153 + 4 %
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.415 1.385 + 2 %
Det Teologiske Fakultet 143 146 - 2 %
Københavns Universitet i alt: 7.831 7.326 + 7 %

Emner