5. juli 2020

Højeste ansøgertal nogensinde

Søgetal 2020

Den 5. juli var der ansøgningsfrist til bacheloruddannelserne i kvote 1. Københavns Universitet har modtaget 33.703 ansøgninger, hvilket svarer til en stigning på mere end 35 procent.

Immatrikulation
KU har i år modtaget det højeste antal ansøgninger nogensinde.

KU har ved udløbet af ansøgningsfristen modtaget 33.703 ansøgninger. Det er 8.874 flere ansøgninger end i 2019.

- Vi er rigtig glade for, at så mange kommende studerende har valgt KU som deres uddannelsessted. Vi regner med, at corona-krisen med manglende mulighed for at rejse og dårligere beskæftigelsesmuligheder har fået ekstra mange til at beslutte sig for at droppe sabbatåret og søge ind på en videregående uddannelse i år, siger prorektor Bente Merete Stallknecht.

12.462 af ansøgerne har Københavns Universitet som deres 1.-prioritet, hvilket også er en markant stigning i forhold til 2019.

Stigning på både sprogfag og STEM-uddannelser

Stigningen er bredt fordelt ud over universitetets bacheloruddannelser og således også på de uddannelser, hvor universitetet har plads til flere studerende. Det Humanistiske Fakultet er det fakultet, der har den største fremgang i antallet af ansøgninger. Her er stigningen ligeledes bredt fordelt over alle fakultetets uddannelser.

- Ligesom Folketinget – der søsatte en sprogstrategi i 2018 – holder vi meget øje med søgningen til fremmedsprog. Det er uddannelser med meget lav ledighed, som er helt nødvendige for Danmark i en global verden. Søgningen viser en markant stigning i år, og det er positivt. Samtidig kan vi glæde os over en markant fremgang på naturvidenskabelige uddannelser, lyder det fra prorektor Bente Merete Stallknecht.

Fremgangen på de naturvidenskabelige uddannelser gælder for eksempel de såkaldte STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – uddannelser der er efterspurgt af erhvervslivet, og som bidrager med kandidater, der er i høj kurs på arbejdsmarkedet.

Fordeling af ansøgere på Københavns Universitet

Fakultet Ansøgninger 2019
Ansøgninger 2020 Stigning i procent
Det Juridiske Fakultet 2.345 2.858 21,9
Det Humanistiske Fakultet 5.712 8.348 46,1
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.782 7.734 33,8
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 5.142 7.084 37,8
Det Sundhedvidenskabelige Fakultet 5.627 7.395 31,4
Det Teologiske Fakultet 221 284 28,5
Københavns Universitet i alt 24.829 33.703 35,7

På landsplan har 94.604 personer søgt optagelse på en videregående uddannelser.

Den 28. juli får ansøgere besked på, om de er blevet optaget.

Emner