29. september 2020

Banebrydende legal tech-projekt skal optimere juridisk informationssøgning

BEVILLING

Nyt juridisk tech-projekt skal optimere informationssøgning og derved styrke retssikkerheden i det danske samfund til gavn for den enkelte dansker og det juridiske arbejde. Innovationsfonden har bevilliget 7,5 millioner kr. til projektet.

Handshake

Hver dag bruger jurister og sagsbehandlere i kommuner og andre offentlige myndigheder tusindvis af timer på omfattende informationssøgninger i store mængder af love, domme og afgørelser.

Et storstilet projekt med Det Juridiske Fakultet i spidsen skal forsøge at optimere informationssøgningen gennem udviklingen af et nyt teknologisk værktøj, som bygger på såkaldt Natural Language Processing. Projektet kan bidrage til at effektivisere sagsbehandlingen og minimere fejl.

Centralt i teknologien er en kunstig intelligens, som kan analysere det menneskelige sprog og den danske lovgivning. På baggrund af en sagsbeskrivelse vil den kunstige intelligens kunne pege sagsbehandleren i retning af de juridiske dokumenter, som denne skal bruge, når der skal træffes en juridisk afgørelse i en sag. Projektet, der er støttet af Innovationsfonden, er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Ankestyrelsen og it-virksomheden Schultz under videnskabelig ledelse af Prodekan for forskning Henrik Palmer Olsen fra Det Juridiske Fakultet.

Eliminerer bias og diskrimination på vejen mod digitalisering

Schultz og Datalogisk Institut fra Københavns Universitet skal sammen udvikle den teknologiske løsning på baggrund af data fra Ankestyrelsen. Det Juridiske Fakultet skal, udover at lede projektet, undersøge, hvordan man kan eliminere den diskrimination og bias, der risikerer at opstå, når teknologi behandler data. Denne del af projektet ledes af lektor Sebastian Felix Schwemer.

Projektet varer tre år, og planen er, at det færdige produkt skal kunne anvendes af jurister og sagsbehandlere i alle kommuner, offentlige myndigheder og advokatvirksomheder i hele Danmark og på sigt også i andre nordiske lande.

Prodekan fra Det Juridiske Fakultet Henrik Palmer Olsen ser store muligheder i projektet.
- Teknologien kan på sigt løfte sagsbehandlere og jurister op i værdikæden. Det mere rutineprægede arbejde bliver på sigt effektiviseret og ensrettet på tværs af kommuner. Målet er således at få frigivet tid til at foretage grundigere juridiske analyser og at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. I den forbindelse vil den enkelte dansker ikke alene kunne opleve kortere behandlingstider, men også en mere ensartet praksis, der styrker retssikkerheden i hele Danmark, siger Henrik Palmer Olsen.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med projektet og til samarbejdet med Ankestyrelsen, Schultz og Datalogisk Institut. Jeg er også stolt af og glad for, at Juridisk Fakultet for første gang oplever at modtage en Grand Solution bevilling fra Innovationsfonden - en bevillingstype, der gives til projekter med særlig fokus på både forskning, udvikling og kommercialisering. Støtten illustrerer, hvorledes juridisk viden er relevant og vigtig for udviklingen af fremtidens digitale værktøjer, siger Henrik Palmer Olsen.

Lektor ved center for informations- og innovationsret, Sebastian Felix Schwemer, understreger:
- At effektivisere juridiske informationssøgninger kan være et vigtigt bidrag til at styrke retssikkerheden igennem brug af informationsteknologi og kunstig intelligens. I den forbindelse er det imidlertid helt afgørende at eliminere diskrimination og bias. Dette vil vi beskæftige os med i vores del af forskningsprojektet på det Det Juridiske Fakultet.

Om Innovationsfondens Grand Solutions

Innovationsfonden støtter store projekter - Grand Solutions - med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af langsigtede og generiske forskningskompetencer.

Emner