3. september 2020

Forskere skal kortlægge hverdagens digitale datastrømme i Danmark og EU

dataficering

Forskningsprojektet Datafied Living skal de næste fem år kortlægge de mange digitale fodspor, vi hver især afsætter i vores hverdagsliv – hjemme hos os selv, på arbejdspladsen og ude i samfundet – og samtidig undersøge, hvordan vi oplever den massive dataficering af vores liv som borgere og forbrugere i Danmark og Europa. Projektet støttes af Det Europæiske Forskningsråd ERC med en bevilling på 10,5 millioner kroner.

digitale datastrømme

Alle aktiviteter i vores hverdagsliv efterlader i dag digitale fodspor, uanset om vi vil det eller ej. Det kan være alt fra vores søvnrytme, som fitnessuret dokumenterer, over tidsregistreringen på arbejdet og til daginstitutionens dokumentation af vores børns udvikling. Men hvordan oplever vi den massive dataficering af vores liv, og hvilken betydning har dataficering for samfundets mulighed for at skabe gode rammer om vores allesammens hverdag?

Det er nogle af de centrale spørgsmål i det nye EU-støttede forskningsprojekt Datafied Living, der blandt andet vil følge godt 100 danskere i deres hverdagsliv og kortlægge deres digitale vaner og fodspor – derhjemme, på arbejdet og i velfærdsstaten. Projektet følger også en række private og offentlige organisationers brug af data til at smidiggøre og optimere arbejdsgange og udvikle bedre services til borgere og forbrugere.

- Vi skal finde ud af, hvordan personlige data om den enkelte cirkulerer i digitale infrastrukturer i samfundet, hvilke konsekvenser det har for vores adfærd og forestillinger om os selv og det gode liv, vi gerne vil forme, forklarer lektor og forskningsleder Stine Lomborg fra Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.

Projektet støttes af Det Europæiske Forskningsråd ERC med et såkaldt Starting Grant på 10,5 millioner kroner og løber over fem år. Ud over Stine Lomborg vil projektet bestå af to ph.d.-studerende og tre postdocs.

Vi skal vide, hvem der ved hvad om os

Som almindelig borger kan det være svært nok at overskue de digitale medier og gadgets, som vi selv vælger at dokumentere vores hverdag med; mange af os har fx adskillige apps på telefonen, som tracker os, uden vi er klar over det. Men når det kommer til de data, som kommercielle og offentlige aktører har om os, er stort set umuligt at finde rundt i.

- Derfor har vi i projektet også som ambition at udvikle værktøjer, som kan hjælpe folk med at gøre det mere overskueligt, hvem vi giver vores data til, og hvad der sker med dem. Hvis vi skal være i stand til at træffe kvalificerede beslutninger om, hvad vi vil acceptere i forhold til datatracking, skal vi kunne gøre på det et oplyst grundlag.

Et andet mål med projektet er at kunne levere viden til det politiske niveau om, hvad der skal til for at sikre ordentlig omgang med borgeres og forbrugeres datarettigheder. For at kunne gøre det skal forskerne afdække de mange forskellige kommercielle og offentlige infrastrukturer, som logger og udveksler data om os.

Kontakt

Lektor Stine Lomborg
Institut for Kommunikation
Mail: slomborg@hum.ku.dk
Telefon: 35 32 81 05

Emner