9. september 2020

Fremtidens smarte byer: Fra overvågning til borgerinddragelse

Smart cities

Fremtidens byer bliver planlagt med udgangspunkt i teknologier og de data, vi får fra dem. Men vi har kun set begyndelsen.

Smarte byer
Smart cities er ikke kun et spørgsmål om at skabe ressourceeffektive og bæredygtige byer med et højt serviceniveau. Det tredje ben i fremtidens byer er inddragelse af borgere og virksomheder i byerne

Fremtidens smarte byer bygger på data, vi henter fra intelligente devices integreret i vores hverdag. Men vi skal huske menneskene i byen. Sådan lyder det fra professor Hans Skov-Petersen, der ser et stort potentiale i at bruge de nye teknologier til at inddrage borgerne i udviklingen af byerne, de lever i.

Intelligent gadebelysning, kontantløs betaling og sporing af vores energidata er et lille udpluk af de mange elementer, der udgør smart cities. Fremtidens byer bliver planlagt med udgangspunkt i teknologier og de data, vi får fra dem. Men vi har kun set begyndelsen, og der ligger bl.a. et potentiale i at inddrage de mennesker, der bor og færdes i byerne, i udviklingen.
Vi skal give plads til mennesket

- Vi skal både skabe byer, der er trygge, effektive og bæredygtige. Men vi skal også udvikle byrum, der føles rare at være i, siger professor Hans Skov-Petersen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Han er ekspert i teknologier, der monitorerer vores adfærd og simulerer byliv, men han spørger også sig selv, om der overhovedet er plads til mennesket i de fuldautomatiske byer, der stort set ikke behøver vores indblanding.

Big Brother-tankegangen er ikke længere dækkende. Vi skal bringe teknologien i spil

Professor Hans Skov-Petersen

For smart cities er ikke kun et spørgsmål om at skabe ressourceeffektive og bæredygtige byer med et højt serviceniveau. Det tredje ben i fremtidens byer er inddragelse af borgere og virksomheder i byerne. Og Hans Skov-Petersen ser et uudnyttet potentiale i det at samskabe i byudviklingen. Han mener, vi kan vælge at se på overvågning og indsamling af data som et potentiale snarere end udelukkende som et en sort overmagt.

Overvågningens lyse sider

- Big Brother-tankegangen er ikke længere dækkende. Vi skal bringe teknologien i spil, så vi f.eks. kan monitorere, hvor det er godt at være, hvor der er fester, hvor der er Corona-udbrud, hvor folk stimler sammen og derfor måske udgør et potentielt terrormål, siger Hans Skov-Petersen. Byens mennesker kan vælge afgive data om deres adfærd for at være med til at skabe bedre byer, mener han.

Hans Skov-Petersen understreger, at brugen af de indsamlede data ikke behøver at fokusere på individets adfærd, men kan basere sig på aggregerede tendenser. På den måde kan vi forstå, hvordan mennesker færdes nede mellem husene, hvad de kan lide, hvornår byen føles rar, hvad de frygter osv. – uden at vi krænker privatlivets fred.

I dag er der udviklet modeller, der kan simulere, hvilke effekter det har, når vi laver om i byrummet. Hvad sker der med vores adfærd, hvis indgangen til metroen bliver flyttet? Hvilken vej tager vi til SuperBrugsen hvis byen, torvet og cykelstierne pludselig ser anderledes ud? Ifølge Hans Skov-Petersen er det et eksempel på, hvordan vi kan bruge vores viden om adfærd klogt. Vi kan prikke til folks adfærd, så de bliver bedre til at sortere affald, så det bliver nemt at cykle, så der opstår fællesskaber blandt ældre borgere osv.

Borgere får en stemme i byudviklingen

Potentialet er i det hele taget stort, hvis man byder det enkelte menneske indenfor, når vi tilrettelægger byer. Vi skal kunne se at vore individuelle adfærd har en effekt. Et eksempel på, den følelse, opstod i kølvandet på dalende flytrafik som konsekvens af vores ændrede rejsemønster i forbindelse med Corona-krisen.

- Pludselige kunne befolkningen i Punjab-provinsen se Himalaya-bjergene, fordi luften er blevet renere. Det faktum, at jeg aflyste en flyrejse, betød noget for den store verden. Det skabte følelsen af selv at komme til orde og påvirke byer, omgivelser og samfundet, som det ellers kun er de store aktører, der har indflydelse på, siger Hans Skov-Petersen

Konference 14. september: Smart cities - byernes vej til bæredygtighed?
Få indblik i den nyeste forskning og inspiration til samarbejde, når Københavns Universitet og BLOXHUB inviterer til konference om smart cities.
Læs mere og tilmeld dig her.