30. september 2020

Professor i sociale data bliver prorektor

Ny prorektor

Professor David Dreyer Lassen tiltræder 1. januar en nyoprettet stilling som prorektor ved Københavns Universitet. Han skal blandt andet stå i spidsen for forskning, innovation og de overordnede relationer til fonde og virksomheder.

Portrætfoto af professor David Dreyer Lassen
Københavns Universitets nye kommende prorektor for forskning, David Dreyer Lassen, kommer fra en stilling som professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond. Foto: Danmarks Frie Forskningsfond.

Professor David Dreyer Lassen, 46 år, bliver ny prorektor for forskning på Københavns Universitet. Rektor har ansat ham for en femårig periode i samråd med universitetets bestyrelse.

David Dreyer Lassen kommer fra en stilling som professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond. Han er vicecenterleder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Economic Behavior and Inequality og har herudover grundlagt Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS), som han er centerleder for. Centret kombinerer datalogi og samfundsvidenskab. Dreyer har modtaget EliteForsk-prisen i 2016 og større bevillinger fra DFF, ERC og Villumfonden.

Blik for forskning – og bæredygtighed

Som prorektor med ansvar for forskning kommer David Dreyer Lassen til at indgå i universitetets øverste daglige ledelse.

David Dreyer Lassen bliver formand for Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR), der har ansvar for at identificere, forfølge og understøtte universitetets strategiske udvikling inden for forskning, innovation, forskeruddannelse og erhvervssamarbejde. Det handler blandt andet om relationen til både politiske beslutningstagere og fonde. Han får et særligt ledelsesansvar for Forskning & Innovation, som er en afdeling i universitetets fællesadministration.

– David er en internationalt bredt anerkendt forsker på højt niveau med et forskningsområde, som er radikalt nyt og tværvidenskabeligt. Han har ledelseserfaring fra universitetet og har været med til at grundlægge en ny engelsksproget uddannelse, og jeg glæder mig til at få ham i den daglige ledelse, udtaler rektor Henrik C. Wegener.

Wegener peger på, at Dreyer blandt andet får til opgave at sikre udviklingen af både den mere grundlæggende forskning, der er drevet af ren nysgerrighed, og den mere fokuserede problem- og løsningsorienterede forskning inden for store samfundsudfordringer. Det gælder for eksempel grønne teknologier og bæredygtig udvikling.

Nørd i store data

David Dreyer Lassens forskningsfelt er ’big data’; de enorme og komplekse datamængder, der eksisterer i den højteknologiske verden, og de værktøjer og processer, der skal bruges for at kunne håndtere og udnytte dem. På Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) drejer det sig mere specifikt om ’sociale big data’ – de ofte ustrukturerede data fra store, hurtigt voksende digitale databaser med information, på sociale medieplatforme, i elektroniske betalingssystemer, via websitetrafik, i GPS-enheder og digitale kameraer – alle de ting, som folk gør eller skriver og som efterlader et digitalt fodaftryk.

– Viden bliver kun vigtigere. Universitetet er, som institution, den afgørende producent og formidler af ny viden. Det gør os klogere på os selv og på verden omkring os. KU er på mange måder med til at definere retningen for det danske samfund gennem veluddannede kandidater med en solid forskningsbaseret uddannelse, kollektiv ekspertviden på højeste niveau, konkrete løsninger og ny erkendelse, siger David Dreyer Lassen og fortsætter:

– Jeg glæder mig til at være med til at udbygge Københavns Universitet som en afgørende skaber af ny viden på – og på tværs af – alle hovedområder, både til det danske samfund og den internationale forskningsverden. Der skal være plads til de eksperimenterende idéer og de svære spørgsmål, både de, der adresserer morgendagens udfordringer, og de, der skaber grobund for fremtidens forskning og udvikling.

Emner