9. november 2020

Trivsel kommer med fællesskab, prioritering og evnen til at navigere i fagligheden

Studietrivsel

​​​​​​Signe Land Christiansen og Tobias Browall Krogh har siddet i KU's tænketank for stress og studietrivsel. Her kan du se deres tanker om fællesskaber, deres bedste trivselråd og bud på, hvordan man skaber sunde læringsmiljøer.

Studerende på Københavns Universitet arbejder sammen

Hvorfor er det vigtigt, at KU arbejder med at skabe fællesskaber blandt studerende?

Signe Land Christiansen er studerende og har siddet i KU's tænketank for stress og studietrivsel  Signe Land Christiansen: Det er vigtigt, at KU er med til at skabe både faglige og sociale fællesskaber, da man hurtigt kan komme til at føle sig alene, selvom man er blandt mange. Det kan være svært for den enkelte at række ud til sine medstuderende, når det ser ud til, at alle andre har et fællesskab. Derfor har det desværre vist sig, at ensomhed er et stort problem blandt studerende. Jeg tror, at det at føle sig som en del af et fællesskab er rigtig gavnligt for studerende på flere forskellige punkter. Det øger trivslen og glæden ved at studere, det fremmer motivationen og jeg er overbevist om, at man bliver en bedre studerende af det. Min egen studiegruppe er her guld værd. Vi kan hjælpe hinanden fagligt og støtte hinanden mentalt i hårde perioder, så det både bliver mere lærerigt og sjovt at komme igennem studiet.

 Tobias Browall Krogh er studerende og har siddet i KU's tænketank for stress og studietrivsel Tobias Browall Krogh: Sociale fællesskaber er med til at skabe frirum, som giver os mulighed for at udveksle råd, erfaring og sparring. Det giver os mulighed for at afmystificere vores studier og de barrierer, som opstår mellem os, når det kommer til opskriften på, hvad den rigtige studerende er. En opskrift, som kan være med til at skabe ubevidst stress, ensomhed, angst og kaos. Det er også vigtigt at huske, at uddannelse ikke kun handler om det faglige, men også om identitetsskabelse og dannelse, hvilket fællesskaber blandt studerende bidrager til.

Hvad er dit bedste råd til at skabe balance i hverdagen, fx mellem studier, job og fritid?

 Signe Land Christiansen er studerende og har siddet i KU's tænketank for stress og studietrivsel - Prioritér! For mig er prioritering helt klart et nøgleord for at skabe balance i hverdagen. Jeg har lært hvor effektivt og lettende, det kan være at sige: "Nej tak". Jeg er selv sådan en, der har haft det med at sige ja til lidt for mange ting og ikke rigtig komme i mål med noget af det. Det kan være enormt stressende. Jeg ville gerne være der 100% på alle fronter: Læse hele pensum, være den gode veninde, der altid er der til at lytte, den gode kollega, der altid kan bytte og tage ekstra vagter, være den gode kæreste, der er sød og overskudsagtig, og den aktive studenterpolitiker der kan løse alle KU's problemer. Det kunne jeg altså bare ikke, og den dag jeg accepterede det, kom der meget mere balance i min hverdag. Det er helt fint at sige nej tak og mærke efter, hvad der rigtigt betyder noget.

 Tobias Browall Krogh er studerende og har siddet i KU's tænketank for stress og studietrivsel - Mit bedste råd til mine medstuderende er helt enkelt at snakke mere med hinanden. En af de hyppigste årsager til, at det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen, er flertalsmisforståelser. Som studerende har du en tendens til at tænke, at dine medstuderende let og elegant får 10 timers læsning, et studiejob, en kæreste, træning og otte timers søvn presset ind i deres dagsprogram uden at de bliver det mindste stressede og udkørte. Hvis vi talte mere med hinanden, ville vi finde ud af, at mange tænker sådan om hinanden, og størstedelen i virkeligheden ikke er på den måde. Den perfekte balance i hverdagen findes ved at nedbryde flertalsmisforståelserne, slippe den dårlige samvittighed, og fokusere på, hvad der virker bedst for en selv. 


Hvad er det vigtigste, når man skal skabe sunde læringsmiljøer på KU?

Signe Land Christiansen er studerende og har siddet i KU's tænketank for stress og studietrivsel - Man skal tage højde for både de fysiske og psykiske rammer for at skabe et sundt læringsmiljø. Jeg tror ikke, at man får det bedst mulige faglige udbytte i et koldt auditorie med skæve klapstole og LED-pærer der blinker. Et sundt læringsmiljø bliver skabt i rare omgivelser med gode ergonomiske borde og stole, god akustik, behagelig temperatur osv. Samtidig tror jeg, at tryghed er en vigtig faktor for at skabe et sundt læringsmiljø. Når du føler dig tryg blandt dine medstuderende og undervisere, tør du spørge, hvis der er noget du ikke helt har fået fat på og at der er en kultur hvor man hjælper hinanden. Her under Corona har jeg oplevet, at underviserne på mit studie har været rigtig gode til at prøve at skabe et godt online læringsmiljø selvom vi ikke har kunne møde fysisk op. De har været gode til at lave interaktiv undervisning, hvor der har været god plads til dialog og spørgsmål, bl.a. ved hjælp af diskussionsfora på Absalon.

Tobias Browall Krogh er studerende og har siddet i KU's tænketank for stress og studietrivsel - Sørg for at give os studerende redskaber til at navigere og prioritere i fagligheden, føle relevans og nærvær i undervisningen samt sikre muligheden for hjælp og kontakt med underviserne og vores medstuderende. En stor del af studietrivslen påvirkes af, hvad der sker i undervisningslokalerne. For at skabe sunde læringsmiljøer er det vigtigt, at undervisningsformatet, -indholdet og -udbyttet er velnuanceret for den enkelte studerende. Det er vigtigt, at uddannelserne og underviserne husker på, at studerende ikke er ens og har forskellige behov. Det er ikke altid den bedste løsning at fremhæve det ekstraordinere som det almindelige. Ofte kan man som studerende miste modet og motivationen til læring, når pensum virker uoverskueligt, det faglige indhold bliver for virkelighedsfjernt og billedet af den gennemsnitlige studerende bliver 12-talsbesvarelsen.