9. november 2020

Fem anbefalinger skal styrke studietrivsel

Studietrivsel

Tænketanks arbejde skal danne grundlag for KU's arbejde med at øge studietrivsel og reducere stress blandt studerende. Trivsel skal tænkes ind i studieordningerne, mener prorektor Bente Stallknecht. ​

Studerende på Københavns Universitet arbejder sammen

Advarselslamperne begyndte at blinke mange steder på KU, da resultaterne af studiemiljøundersøgelsen tikkede ind i efteråret 2019. Over halvdelen af de adspurgte studerende havde svaret, at de oplevede stresssymptomer i hverdagen. Det var alarmerende tal, og det ledte til dybe panderynker hos Bente Stallknecht, prorektor for uddannelse:

- Det var absolut ikke behagelig læsning. Når 48 procent af de studerende har stresssymptomer i hverdagen, er der noget helt galt. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at vi skulle handle på problemet. Men jeg var samtidig overbevist om, at der ikke var nogle snuptagsløsninger. Derfor endte vi med at nedsætte en tænketank, som jeg mener, bedre kan kortlægge de bagvedliggende årsager til, hvorfor så mange studerende oplever så meget stress i hverdagen, siger Bente Stallknecht.

5 anbefalinger til god studietrivsel

  • Det skal være muligt at studere på flere måder
  • KU skal understøtte sunde læringsmiljøer og gode studieliv
  • KU skal understøtte fællesskaber blandt studerende
  • Studerende skal engagere sig
  • KU skal have fælles viden og kompetencer i forhold til studietrivsel
Tænketankens arbejde sluttede i efteråret 2020. Overordnet har tænketankens opgave været at skabe et nuanceret og videnbaseret billede af stress og studietrivsel for studerende, siger Bente Stallknecht, og hun pointerer, at det er en kompleks opgave at skabe god studietrivsel:

- Vi kan og skal gøre rigtigt meget som universitet, men samfundet vi er en del af har også stor betydning. Et godt eksempel er, at vi får studerende fra gymnasierne, hvor eleverne kæmper hårdt for at få et bestemt, adgangsgivende karaktergennemsnit. Den præstationskultur er der mange, som tager med på KU, og den kultur bidrager til oplevelsen af stress i hverdagen. Her skal vi som universitet ændre den kultur, så vi får nogle studerende, der bliver mere optagede af at blive dygtige til at lære og ikke fokusere på selve karakteren. Vi skal bruge resten af livet på at lære – ikke nødvendigvis at få høje karakterer.

Vi skal tale om hvordan tænketankens anbefalinger kan bruges på det enkelte institut eller fakultet, og så skal vi overordnet have dialogen i gang om, at et stærkt læringsmiljø og en god studietrivsel ofte er to sider af samme sag. 

Bente Stallknecht, prorektor

Det har tænketanken fundet ud af

Bente Stallknecht er glad for tænketankens arbejde. Dels fordi KU nu har fået nogle konkrete anbefalinger til god studietrivsel. Dels fordi man har lavet en definition af, hvordan vi kan forstå studietrivsel, så vi får et fælles sprog og en fælles retning på arbejdet. Det er hendes ambition, at tænketankens arbejde nu skal ud og leve på KU:

- Nu er vi i gang, og det er min ambition, at tænketankens arbejde nu skal ud og leve på KU. Vi skal tale om, hvordan vi tænker trivsel ind i studieordningerne. Vi skal tale om hvordan tænketankens anbefalinger kan bruges på det enkelte institut eller fakultet, og så skal vi overordnet have dialogen i gang om, at et stærkt læringsmiljø og en god studietrivsel ofte er to sider af samme sag. ​

Bente Stallknecht fortæller om tænketankens arbejde.

Fem anbefalinger til god studietrivsel

Tænketankens fem anbefalinger til god studietrivsel peger på flere forskellige indsatsområder. En af anbefalingerne går på, at KU's rammebetingelser skal være mere fleksible, så universitetet ikke bliver straffet økonomisk, når studerende forlænger deres studie – f.eks. ved barsel eller hvis man vælger at holde pause eller studere på nedsat tid i en periode. En anden anbefaling handler om, at KU skal være bedre til at styrke og dyrke fællesskaber blandt studerende:

- Vi ved at der er tæt kobling mellem ensomhed og stress. Fællesskab går derfor igen i flere af tænketankens anbefalinger. Både i en anbefaling om, at KU arbejder med at skabe rum til at studerende bedre kan etablere og være en del af fællesskaber, men det handler også om at det bliver nemmere for de studerende selv at engagere og involvere sig – både fagligt og socialt.

​Konkrete initiativer på vej

Tænketankens arbejde er overstået, men arbejdet bliver grobund for en række konkrete initiativer, som over det næste år kommer til at se dagens lys og som på forskellig vis, skal være med til at styrke studietrivslen:

- Helt konkret kommer vi til at se initiativer, som skal være trædesten på vejen til et bedre studiemiljø. Vi har onlinekurser på vej til både undervisere og studerende. Der skal udvikles en digital løsning, som kan hjælpe til at skabe et godt gruppearbejde, og vi skal udvikle kurser, som skal fremme mental sundhed og forebygge stress blandt studerende. Så tænketankens arbejde er nu slut, men det er samtidig starten på, at vi får studietrivslen op på dagsordenen – i KU's ledelse men mindst ligeså vigtigt blandt studerende og undervisere, slutter Bente Stallknecht.​