23. november 2020

Prestigefuld bevilling til ny forskning i mere effektive offentlige indkøb

BEVILLING

Nyt forskningsprojekt skal sikre klarere regler, ligebehandling og bedre konkurrence for de milliardstore indkøb den offentlige sektor hvert år står for. Projektet har modtaget to bevillinger på samlet 9,4 millioner kroner.

Shopping

Hvert år køber den offentlige sektor i Danmark for omkring 380 milliarder kr. og stadig flere af disse indkøb sker via indkøbscentraler. Reglerne for indkøb er imidlertid ikke altid helt entydige, og det kan have betydning for, om de mange milliarder bliver brugt på bedste måde.

Et nyt forskningsprojekt under ledelse af lektor Carina Risvig Hamer skal se nærmere på, hvordan reglerne for området kan gøres klarere og dermed sikre, at offentlige midler udnyttes bedst muligt. Projektet er støttet med 6 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond gennem en af de prestigefulde Sapere Aude bevillinger, der gives til særligt talentfulde yngre forskere, som står i spidsen for en forskergruppe og et forskningsprojekt på et højt internationalt niveau. Dertil har Carina Risvig Hamer også modtaget en Inge Lehmann bevilling på 3,4 millioner kroner. Projektet løber over en fireårig periode.

Europæisk front

Prodekan for forskning på Det Juridiske Fakultet Henrik Palmer Olsen er begejstret for bevillingen, der vil være med til at styrke den udbudsretlige forskning markant.
- Det er helt utrolig flot og en stor gevinst for fakultetet, at Carina får denne prestigefyldt bevilling. Udbudsretten er et centralt reguleringsinstrument i den offentlige økonomi og genstand for stor opmærksomhed blandt både økonomer og jurister i hele EU. Carinas projekt sætter fokus på de store indkøbscentraler og deres påvirkning af konkurrencevilkårene på markedet såvel som på muligheden for at føre politik gennem indkøbsaftaler, f.eks. ved at stille ”grønne” krav i udbudsmaterialet. Bevillingen bidrager til at Fakultetet kan komme helt i front på den udbudsretlige forskning i Europa og skabe grundlag for ny vigtig indsigt på området, siger Henrik Palmer Olsen, prodekan for forskning ved Det Juridiske Fakultet.

Carina Risvig Hamer er naturligvis også meget glad for at modtage bevillingerne.
- Sapere Aude og Inge Lehmann bevillingerne er en stor anerkendelse - både personligt, men også for juridisk forskning om offentlige kontrakter. De giver mig mulighed for at etablere en forskningsgruppe inden for mit felt, og gennemføre et spændende og vigtigt forskningsprojekt sammen med en række førende internationale forskere, siger Carina Risvig Hamer.

Tre perspektiver

Forskningsprojektet ” Safeguarding Competition and Equal Access to Central Purchasing Bodies’ Agreements” skal analysere de juridiske rammer for, hvordan indkøbscentraler bedst muligt etablerer aftaler. Et særligt fokus er, hvordan man i de enkelte aftaler sikrer ligebehandling af virksomheder, tilstrækkelig konkurrence om opgaven og hvordan der laves fleksible aftaler, der er nemme at anvende for brugerne. Projektet ser desuden nærmere på det konkrete udbuds betydning for virksomhedernes muligheder for at samarbejde uden at komme i strid med konkurrencereglerne. Helt konkret skal projektet arbejde med at analysere udbudsreglerne og konkurrencereglerne fra tre perspektiver: 1) fra indkøbscentralerne, 2) fra virksomhederne og, 3) fra de ordregivere, der anvender en indkøbscentrals aftaler.

- Målet for projektet er at bidrage til at skabe klarhed omkring reglerne for indgåelse af kontrakter via indkøbscentraler og se på nye måder at afholde konkurrencedygtige udbud på, der kan være med til at skabe bedre offentlige indkøb, siger Carina Risvig Hamer.

Emner