17. december 2020

Nyt tværfagligt forskningsprojekt vil skabe unik indsigt i de juridiske processer omkring asylbehandling

BEVILLING

I mange år har de europæiske asylsystemer været lidt af en "black box” for både ansøgere og fagpersoner. Til trods for årtier med harmonisering af regler og international retspraksis er det stadig sådan, at asylansøgere tilsyneladende har vidt forskellige chancer for asyl alt efter hvilket land, de søger i. Det gælder også blandt de nordiske lande. Asylansøgere fra Somalia havde fx i 2018 8% chance for at få asyl i Danmark, mens de i Norge havde 34% og i Sverige havde 48% chance. Disse variationer har ført til gentagne politiske beskyldninger om “asyllotteri”.

Tastatur med ordet Asylum

NoRDASiL

Med et nyt tværfagligt forskningsprojekt Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NoRDASiL) med professor MSO Thomas Gammeltoft-Hansen fra Det Juridiske Fakultet i spidsen vil en klarlæggelse af dette problemfelt se dagens lys. Projektet er blevet udviklet i samarbejde med forskere fra Datalogisk Institut og partnere i Oslo og Uppsala.

Med udgangspunkt i en unik adgang til tusindvis af domme, dataspor og medicinske rapporter som indgår i sagsbehandlingen af asylansøgere i Danmark, Norge og Sverige, vil projektet afdække de spor og mønstre som gør, at nationale asylbeslutninger kan falde forskelligt ud de skandinaviske lande imellem. Ved at kombinere metoder fra jura, datalogi og sundhedsvidenskab sigter NoRDASiL både mod at skabe en bedre forståelse af juridiske beslutningsprocesser og på at sikre en kritisk tilgang til igangværende og fremtidig brug teknologier og algoritmer i sagsbehandlingen.

15 mio. NOK bevilling

Projektet er støttet af NordForsk under det nye forskningsprogram Nordic Programme for Interdisciplinary Research, der skal støtte videnskabelige nybrud på tværs af faglige discipliner. Mere end 300 projekter har søgt om finansiering og kun 12 er blevet udvalgt herunder NoRDASiL. Projektet modtager samlet knap 15 millioner norske kroner, hvoraf 7,8 millioner tilfalder Københavns Universitet.

Med bevillingen placerer Det Juridiske Fakultet sig endnu engang i forreste række på forskningsfronten, hvor prodekan for forskning Henrik Palmer Olsen særligt bemærker projektets klarlæggelse af et betydningsfyldt og vanskeligt problemfelt:

”Med bevillingen fra Nordforsk etableres et unikt tværfagligt samarbejde mellem retsvidenskab, medicin og datalogi, hvor en af de store samfundsmæssige udfordringer vi står overfor: håndteringen af flygtningestrømme indenfor rammerne af en fælles europæisk retlig regulering belyses.”

 

Emner