5. januar 2021

Vi vil have folk til at vælge grønt

Klimaløsninger

En samtale omkring spisebordet på et kollegieværelse kickstartede hurtigt en brainstorm om, hvordan man som studerende kan reducere CO2-emissioner gennem valg af madvarer og bidrage til løsningen af klimakrisen.

The 'Yes we canteen' team
Foto: The 'Yes we canteen' team – fra venstre: Reyk, Erik, Michelle, Ognjen og Pihla

I disse uger deltager fem KU-studerende i Global University Climate Forum. Alle fem tilhører en generation, der vil blive hårdt ramt af klimaændringer. Gennem projektet ‘Yes we canteen’, der fokuserer på at reducere emissioner af drivhusgasser i kantiner, vil de fem studerende arbejde på klimaløsninger - ikke kun for at gøre Københavns Universitet til et af de mest bæredygtige universiteter i verden - men også for helt generelt at få flere folk for at tænke grønt. 

Alle kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, men vi er nødt til at handle nu, hvis vi ønsker en bedre fremtid for os selv og fremtidige generationer

Michelle Maria Bak Gramse, masterstuderende fra New Zealand

En af de mest alvorlige kriser i vores tid

Global University Climate Forum, som i år finder sted online, hjælper og understøtter de studerende og er et sted, hvor løse ideer transformeres til konkrete projekter. 

- Vi tilhører en generation, der vil blive hårdt ramt af klimaændringer. Klimakrisen venter ikke på, at vi får COVID-19 under kontrol. Derfor er det vigtigt at arbejde videre på trods af tidens udfordringer, fordi vi som studerende yde et betydeligt bidrag til at skabe et grønnere universitet, siger Reyk fra ‘Yes we canteen’-teamet.

Sammen deler de fem studerende bekymringen for klimaet og behovet for handling, hvilket har været motivationen i projektet.

- Alle kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, men vi er nødt til at handle nu, hvis vi ønsker en bedre fremtid for os selv og fremtidige generationer, lyder det fra Michelle.

Mere end bare grønne kantiner

Formålet med projektet er blandt andet at undersøge, hvilke faktorer der påvirker forbrugernes valg af fødevarer. Gruppen spurgte sig selv, på hvilke områder studerende kan reducere deres individuelle CO2-fodaftryk på campus. Og de kom frem til, at mad var en af de vigtigste faktorer, hvilket naturligt førte dem videre til kantinerne.

Men vil mere opmærksomhed på konsekvenserne af folks valg være nok til at ændre deres vaner? Og i hvilket omfang vil økonomiske incitamenter påvirke folks valg i salatbuffeten?

- At skabe et system til klimavenlig prisfastsættelse kan være til gavn for klima, kantiner og kunder. Vores mål for fremtiden er at skabe et system, der kan også kan tilpasses andre miljøer og samfund, hvilket gør fleksibilitet til en vigtig faktor for os. Et naturligt sted at starte er selvfølgelig tæt på vores egen dagligdag her på Københavns Universitet, siger Pihla.

Tæt samarbejde

‘Yes we canteen’-teamet vil arbejde tæt sammen med universitetets kantiner for at gennemføre deres første pilotundersøgelse.

- Et af vores mål er at hjælpe Københavns Universitet med at blive et af verdens mest bæredygtige universiteter. Det er planen at arbejde tæt sammen med KU for at sikre, at projektet er tilpasset universitetets overordnede bæredygtighedsstrategi, siger Reyk. 

Holdet er lige nu i dialog med Green Campus og Det Naturvidenskabelige Fakultet, der hjælper med at facilitere samarbejdet mellem de studerende og kantinerne. Og naturligvis udgør COVID-19-pandemien mange udfordringer for både kantinedriften og for projektet.

Som Erik siger:

- Coronasituationen har tvunget os til at bruge udtrykket ’en ny normal’ til at beskrive den radikale livsændring, som den globale krise har forårsaget. Vi må ikke forpasse muligheden for at redefinere ’en ny normal’ med vores omgivelser også.

Emner