8. marts 2021

Sådan vil robotteknologi påvirke os og vores natur i fremtiden

Teknologi

Hvordan vil robotteknologi påvirke dyrelivet i naturen? Vil selvkørende biler skabe mere eller mindre larm i byerne? Og hvordan ser menneskets forhold til naturen ud i fremtiden? Få 170 eksperters bud på, hvordan robotteknologi vil påvirke verden de kommende år.

Foto af en dreng, der kigger på jordkloden, der lyser med ny teknologi
Foto: Getty Images

Vi lever allerede side om side med robotter i form af automatiske plæneklippere, støvsugere og droner. Robotteknologien udvikler sig konstant, og fremtiden vil sandsynligvis byde på blandt andet selvkørende biler, bygninger, der automatisk tilpasser sig klimaet, og robotter, der kan bestøve vores afgrøder. Men hvordan vil teknologien påvirke vores hverdag og miljøet omkring os?

Det giver 170 eksperter deres bud på i et nyt internationalt studie publiceret i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution af forskere fra blandt andet Københavns Universitet.  

”Studiet giver et globalt perspektiv på, hvordan robotteknologi påvirker os og miljøet nu, og hvilke muligheder og udfordringer, vi sandsynligvis vil møde i fremtiden,” siger Natalie Marie Gulsrud, der er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og en af forskerne bag studiet.

Flere dyr vil dø i sammenstød med droner

En af de udfordringer som flere eksperter mener er realistisk og kun vil blive værre i fremtiden er, at droner og dyr vil støde sammen.

”I takt med, at vi bruger flere og flere droner, fylder de mere i luftrummet, hvilket udgør en fare for fugle og større insekter. Flere undersøgelser viser nemlig, at dronerne støder sammen med dyrene og kan risikere at slå dem ihjel eller ændre deres adfærd og naturlige migrationsmønstre,” forklarer Natalie Gulsrud.

Eksperterne i studiet mener, at antallet af droner vil stige de kommende år, idet de både bruges til at måle på miljøforhold og også i stigende grad til private forhold såsom pakkelevering, filmning og hobby-flyvning.

Selvkørende biler vil påvirke støjforurening

Allerede nu er selvkørende transportmidler en realitet – eksempelvis i Århus, som for nylig har indført en automatisk letbanelinje eller i Ålborg, hvor flere busser er automatiske. Eksperterne i studiet spår, at vi i de kommende år vil se endnu flere selvkørende biler, hvilket vil påvirke støjniveauet i byerne, forklarer Natalie Gulsrud.

”Hvis selvkørende biler og busser bliver den nye trend, kan det betyde, at flere dropper at have en privatbil. Hvis det er tilfældet, kan det reducere trafikstøj i byerne drastisk, da selvkørende biler ofte larmer mindre end almindelige biler, da de ikke har forbrændingsmotorer. Det vil, udover at være skønt for nattesøvnen hos eksempelvis Københavnere, også kunne have en gavnlig effekt på dyrelivet, da de bedre kan høre hinandens signaler over store afstande,” siger hun og tilføjer:

”Dog er det også muligt, at det modsatte vil ske, nemlig, at selvkørende biler blot vil komme oveni det samlede antal private køretøjer og derved vil der både være støj fra almindelige og selvkørende biler. Det er heller ikke alle automatiske køretøjer, der er lydløse, og derfor vil den samlede støj muligvis skræmme flere dyr væk fra byerne og ødelægge muligheden for at slappe af i de grønne byrum.”

Selvkørende biler er lige på trapperne. De vil udover forhåbentlig at være mere klimavenlige, også få indvirkning på trafikstøj i byerne. Getty Images
Selvkørende biler er lige på trapperne. De vil, udover forhåbentlig at være mere klimavenlige, også få indvirkning på trafikstøj i byerne. Getty Images

Færre grunde til at forlade huset

Eksperterne i studiet har også set på vores forhold til naturen og forsøgt at vurdere, hvordan det vil ændre sig i fremtiden.

På den ene side kan robotteknologi åbne for nye muligheder for at være i naturen, eksempelvis ved at selvkørende transportsystemer giver lettere adgang til grønne områder - også for ældre og mennesker med handikap, der ikke selv kan køre. Dog frygter eksperterne samtidig, at vores interaktion med naturen vil blive forringet, forklarer Natalie Gulsrud.

”I dag kan vi få alt leveret til døren, og det gør, at der er færre grunde til at forlade hjemmet for eksempelvis at købe mad eller tøj – noget, der også bliver forstærket pga. COVID-19 lige nu. Så prognosen er, at vi vil bruge mere tid på teknologi end på at være i naturen. Derfor er det vigtigt, at vores politikere hjælper os til at bevare et forhold til naturen, da vi ved, at det er ekstremt vigtigt for vores fysiske og psykiske sundhed,” slutter hun.

Emner