23. marts 2022

Udflytning af uddannelser kræver nye store investeringer

Regionalisering

Der vil blive færre studiepladser på Københavns Universitet i de kommende år. Det gælder blandt andet inden for fag, som er stærkt efterspurgte blandt de unge og af arbejdsmarkedet. KU skal lukke 625 studiepladser og flytte 304 ud af København.

KU skal reducere optaget i København med 929 studiepladser

Der er lagt op til markante beskæringer i studiepladserne ved Københavns Universitet med den politiske aftale om udflytning af uddannelser.

Universitetet skal reducere optaget i København med 6 pct., svarende til sammenlagt 929 studiepladser. Det er 573 færre pladser end oprindeligt krævet af ministeriet.

- Det er bedre at skulle skære 6 pct. end de 10 pct., forligspartierne oprindeligt lagde op til. Men vi kommer desværre til at vinke farvel til studerende og ansatte i København på uddannelser, der både efterspørges af virksomhederne og de studerende, siger prorektor Bente M. Stallknecht.

En reduktion i optaget på 6 pct. vil betyde en nedgang i universitetets indtægter på 80-120 millioner kroner. Det svarer til cirka 200 stillinger.

Lægeuddannelse forudsætter investeringer

625 af de 929 studiepladser vil blive nedlagt. De resterende 304 pladser flyttes ud af København. Hvis akkrediteringen når at komme på plads, vil de første 110 bachelorstuderende på den nye medicinuddannelse i Køge blive optaget i 2024. I 2030 vil der være mere end 600 studerende på Køge-sporet. Noget af uddannelsen vil dog foregå i København – afhængig af økonomien. Det kræver nemlig store investeringer at få de rigtige rammer om uddannelsen på plads. Forligspartierne har afsat 10 millioner kroner, men det dækker ikke de samlede omkostninger.

Derudover flytter KU også pladser fra udvalgte uddannelser: veterinæruddannelsen (til Foulum), klinisk psykologi (til Region Sjælland), husdyrvidenskab (til Foulum) og STEM-undervisning (til Odense).

Samtidig skal KU finde plads til flere tandlægestuderende i København, fastslår den politiske aftale. Med det øgede optag følger et krav om, at tandlægeuddannelsen får en større ”regional forankring”. Det er en meget dyr uddannelse at drive, hvor universitetet i dag ikke får dækket alle sine omkostninger.


Figuren viser, hvor mange studiepladser hvert fakultet skal lukke eller udflytte (HUM = Det Humanistiske Fakultet, SAMF = Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SCIENCE = Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SUND = Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, TEO = Det Teologiske Fakultet).

Humaniora skærer mest

Det er Det Humanistiske Fakultet, der skal nedlægge flest studiepladser (se figur), men også Det Samfundsvidenskabelige og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal nedlægge mange pladser.

Københavns Universitet har fået mulighed for at tage særlige hensyn til sprogfag og de såkaldte STEM-uddannelser – science, technology, enginering and mathematics. Forligspartierne kvitterer for, at KU har lagt netop denne plan. I aftaleteksten skriver de, at de ”finder det positivt, at KU […] tager hensyn til små fag af særlig national betydning på humaniora og fortsat øger optaget på nye IT- og naturvidenskabelige uddannelser som f.eks. 1-årige overbygningsuddannelser.”

- Det er ikke en aftale, der styrker kvaliteten af uddannelserne. Den skaber ikke et bedre studiemiljø på campus, og den imødegår heller ikke virksomhedernes akutte behov for arbejdskraft på særlige uddannelser. Tværtimod. Men vi er tilfredse med, at forligsparterne har fulgt universiteternes forslag til en samlet plan for, hvordan man skrue ned for optaget i de store byer, nu det er et politisk krav, siger prorektor Bente M. Stallknecht.

Kontakt

Jasper Steen Winkel
Vicedirektør

Københavns Universitet
KU Kommunikation

Mobil: 28 75 42 62
Mail: jsw@adm.ku.dk

Emner

Læs også