24. august 2022

Vil du være en bedre chef? Så bo tættere på arbejdet

Arbejdsliv

Når chefer bor i nærheden af arbejdspladsen, gavner det både de ansatte og virksomheden. Det viser et nyt, internationalt forskningsprojekt, der er baseret på data fra Danmark.

Fodgænger på vej på arbejde. Foto: Saulo Mohana, Unsplash

Ved hjælp af unikke undersøgelses- og registerdata har tre forskere fundet ud af, at det styrker både arbejdsmiljøet og produktiviteten i en virksomhed, hvis chefen bor inden for 5 kilometer fra arbejdspladsen.

”Vi har analyseret rapporter fra Arbejdstilsynet og arbejdspladsvurderinger fra medarbejdere. I begge tilfælde peger data på, at ledere, der har en lokal forankring og lægger vægt på naboskab, anlægger en ledelsesstil, der tilgodeser medarbejdernes velbefindende,” forklarer Morten Bennedsen.

Han er økonomiprofessor på Københavns Universitet. Sammen med Mario Daniele Amore, professor ved Bocconi University, og ​​Birthe Larsen, lektor ved CBS, står han bag studiet.

Børn på samme skole spiller ind

En tredjedel af de virksomheder, som forskerne har analyseret, har ’naboskabschefer’. Disse virksomheder er 3,6 procentpoint mindre tilbøjelige til at få påtaler fra Arbejdstilsynet. Samtidig føler medarbejderne sig "væsentligt mere involveret i beslutninger på arbejdspladsen", og de vurderer deres arbejdsmiljø som "mere retfærdigt og mere rummeligt."

Forskerne har gjort en anden interessant opdagelse: Effekten af ’naboskabscheferne’ er endnu stærkere, når direktørens og medarbejdernes børn går på samme skole.

”Hvis du som chef har et barn, der går på samme skole som dine ansattes børn, så vil du oftere interagere med medarbejderne på et personligt plan. Og den personlige relation kan ikke fuldstændig adskilles fra den professionelle relation,” vurderer Morten Bennedsen.

Konkret viser undersøgelsen, at virksomheder har to procentpoint mindre sandsynlighed for at få negative vurderinger fra Arbejdstilsynet, hvis chefens børn går på samme skole som nogle af ​​de ansattes børn.

Mange familieejede virksomheder

Er det så kun i Danmark, at ’naboskabschefer’ gavner virksomheder? Formentlig ikke, vurderer forskerne, men Danmarks relativt små klasseforskelle kan være med til at gøre effekten herhjemme mere markant.

”Opdeling efter socioøkonomisk status, f.eks. i kraft af skolevalget, er mindre intens i Danmark end i andre dele af Europa eller USA,” fremhæver Morten Bennedsen.

Et andet dansk fænomen, der kan forstærke effekten af ’naboskabschefer’, er landets høje andel af familieejede virksomheder.

”Omkring halvdelen af ​​de virksomheder, vi har undersøgt, er ejet og drevet af en familie. Det øger sandsynligheden for, at chefen bliver siddende i længere tid i direktørstolen og dermed bygger flere naboskabsbånd,” siger Morten Bennedsen.

Uanset årsagerne, så er tendensen klar: Bor chefen tæt på arbejdspladsen, så styrkes arbejdsmiljøet – og så bliver medarbejderne mere produktive.

Læs hele studiet her.

Kontakt

Morten Bennedsen
Professor, Økonomisk Institut
Mail: mobe@econ.ku.dk 
Tlf.: +45 35 33 42 78

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også