19. december 2022

Grøn omstilling af energiområdet kræver meget bedre borgerinddragelse

Grøn energi

Den grønne omstilling kræver store forandringer og mange danskere kommer til at ændre indgroede vaner. På energiområdet må flere og flere fx acceptere at leve med en vindmølle i "baghaven".  

Grønt event
Hvorfor forsøger borgere og foreninger, der grundlæggende støtter den grønne omstilling, at bekæmpe nye vedvarende energiprojekter? Det svarer forskere og eksperter på til en stor konference 7. februar.

Lokale protester mod vindmøller, solceller og PtX-anlæg bliver i mediebilledet ofte fremhævet som en barriere for den grønne omstilling.

Men hvad kan virksomheder, kommuner, beslutningstagere og organisationer gøre for at accelerere den grønne omstilling. Og hvordan kan de tænke borgerinddragelse på nye måder?  

Det er omdrejningspunktet for en stor konference hvor repræsentanter fra forskningens verden og fra industrien er gået sammen. Her sætter Københavns Universitet og Green Power Denmark fokus på, hvordan succesfuld borgerinddragelse kan hjælpe med til at realisere de ambitiøse klimamål. 

Lokal modstand kan skabe innovation og demokratisk medborgerskab   

Det sker nemlig oftere og oftere at borgere og foreninger, der grundlæggende støtter den grønne omstilling, også er med til at bekæmpe nye vedvarende energiprojekter? 

Ifølge lektor i antropologi Simon Westergaard Lex kan kommuner og virksomheder afbøde modstanden ved at indgå i samarbejde med borger- og interessegrupper, når nye projekter skal planlægges og implementeres.

- Kampen om arealerne og lokal modstand er ikke kun en risiko for den grønne energiomstilling. Den kan også skabe et innovativt rum for nybrud og demokratisk medborgerskab, fortæller han.

Klimaborgerting - en lovende metode for borgerinddragelse

En ny, men lovende metode til borgerinddragelse på kommunalt plan er de såkaldte klimaborgerting. Her går man fra protest og modstand til nye ideer og flere klimaprogressive input.

- Klimaborgerting tjener to hovedformål: For det første kan de have målbare, positive effekter på den grønne omstilling. For det andet trækker de i retning af et levende demokrati, særligt i forhold til at øge sammenhængskraften og tilliden mellem befolkningen og politikerne, forklarer Lars Tønder, som er professor MSO på Københavns Universitet.

Klimaborgerting kan give borgerne tid til at lære fra eksperter på området og ud fra dette danne et bredere og mere oplyst beslutningsgrundlag.

- Dermed kan det booste fremdriften og give medvind til kommunernes grønne omstilling, siger Lars Tønder.

Læs mere om konferencen: I min baghave, tak. Grøn energi til alle

 

Kontakt

Christoffer Nyborg
Kommunikationsrådgiver
21938606
cny@adm.ku.dk

Emner

Læs også