26. april 2023

KU får innovationsstrategi

Innovation

Københavns Universitet er et af Europas førende universiteter, når man måler på forskning. Nu vil universitetet udvikle flere af de gode idéer og realisere dem i praksis, så de kommer samfundet endnu mere til gavn. Det første skridt i den retning er en ny strategi for innovation, som KU offentliggør i dag.

Dekorativt billede
Foto: Mikal Schlosser

Med seks fakulteter, 36 institutter og flere end 200 forskningscentre favner KU bredt. Fra teologi til kvantevidenskab og fra molekylær biomedicin til astrofysik. Med den nye strategi satser universitetet især på at udnytte denne faglige bredde. KU skal udvikle nye idéer med udgangspunkt i dybe fagligheder og samtidig udnytte, at der kan tænkes nyt på tværs af universitetet.

- Vi har nogle af verdens stærkeste natur- og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer. De omsætter allerede deres viden til nye teknologier og løsninger, og det kan vi blive endnu bedre til. Københavns Universitet har også førende forskning i, hvad der får mennesker til at handle og ændre adfærd. Den viden er vigtig, når befolkningen skal acceptere nye teknologier og løsninger. Hvis vi udnytter hele universitetets bredde, kan vi levere endnu mere innovation. Endnu bedre løsninger til gavn for samfundet, udtaler David Dreyer Lassen, prorektor for forskning på Københavns Universitet. 

Flere nye virksomheder skal udspringe af universitetet

Målet er, at universitetets viden kommer samfundet endnu mere til gavn. Derfor skal den nye strategi medvirke til, at KU åbner sig mod omverdenen og gør en forskel i erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet. Det skal blandt andet ske ved at skabe flere innovationssamarbejder med erhvervslivet og ved at skabe flere nye virksomheder.

- Et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne styrker Danmarks velstand. Det gælder både, når forskningen omsættes til nye virksomheder, og når de etablerede danske virksomheder har let ved at etablere et samarbejde med forskere om at løse konkrete problemer, der kræver ny viden. Det er meget positivt, at innovation og erhvervssamarbejder er kommet højere op på universiteternes dagsorden. Københavns Universitet har masser af banebrydende forskning, som danske virksomheder kan omsætte til arbejdspladser og eksport, udtaler Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.  

Et vigtigt mål er er indgå flere partnerskaber med relevante samarbejdspartnere i økosystemet for innovation. Det gælder blandt andet inden for life science, hvor hovedstadsregionen står stærkt internationalt.

Forskningen skal bidrage endnu mere til samfundet

- Københavns Universitet spiller en vigtig rolle for life science-økosystemet i Danmark. Vi tror på, at der er meget stort potentiale i at styrke innovationen på KU. Derfor er det meget positivt, at universitetet nu har vedtaget en egentlig innovationsstrategi, som blandt andet kan skabe grundlag for at skabe flere spin-outs og samarbejder med industrien i de kommende år, udtaler Mikkel Skovborg, Senior Vice President med ansvar for innovation i Novo Nordisk Fonden.

KU’s innovation skal ligge i forlængelse af forskning, men det er en disciplin, der stiller nye krav. Derfor vil universitetet fokusere på at forsyne forskere og studerende med viden om innovation og entreprenørskab, på at forbedre dets fysiske og økonomiske rammer, og på at gøre det til en attraktiv mulighed for begge grupper. Derfor har KU etableret et innovationscenter, hvor studerende og ansatte kan finde støtte, viden og (kontor)fællesskab.

- Jeg har i min tid som studerende lært at omsætte teori i praksis, hvilket i dag har skabt en sund forretning, jeg kan leve af. Og som forhåbentlig vil hjælpe ældre og mennesker med handikap til et bedre liv ved at udnytte mulighederne i virtual reality. Derfor er det vigtigt, at Københavns Universitet satser på at styrke uddannelse i iværksætteri, udtaler Simon Bruntse Andersen, CEO & Co-founder i Syncsence, tidligere studenteriværksætter, som er blevet iværksætter på fuld tid og sidder i KU’s nye innovationscenter, KU Lighthouse.

- I sidste ende er formålet med strategien at styrke forskningen og få den til at gøre en endnu større forskel i samfundet. - Universitetsforskere er ofte motiveret af at være til nytte. Derfor er det vigtigt for os at støtte innovation, der kan gøre mennesker sundere, rigere og lykkeligere. For os handler det grundlæggende om at styrke forskningen og sikre, at forskningen bidrager til et bedre samfund, understreger David Dreyer Lassen, prorektor for forskning.

Læs Københavns Universitets innovationsstrategi

Idéer og løsninger til gavn – Strategi for innovation (pdf)

Kontakt

David Dreyer Lassen
Prorektor for forskning
Københavns Universitet
E-mail: dreyer.lassen@adm.ku.dk

Andreas Blohm Graversen
Vicedirektør for Innovation & Erhvervssamarbejde
Københavns Universitet
Telefon 93 56 52 69
E-mail: agr@adm.ku.dk 

Emner