29. februar 2024

Ung forsker gør overraskende fund af metan i bjerggletsjere: ”Meget mere udbredt end vi troede”

Metan

Global afsmeltning er ved at skrue låget af til naturlige metankilder, som vi ikke kender omfanget af. Nu har den unge forsker, Sarah Elise Sapper fra Københavns Universitet, fundet høje koncentrationer af den potente drivhusgas i smeltevand fra tre canadiske bjerggletsjere, hvor man ellers ikke troede det fandtes. Fundet rejser nye spørgsmål om vores forståelse af metan-udslip fra Jordens isdækkede områder.

forskeren laver målinger i felten
Sarah Elise Sapper målte høje koncentrationer af metan i smeltevandet fra tre canadiske gletsjere. Foto: Sarah Elise Sapper

Rotorbladene snurrer mens en frisk helikopterpilot laver luftakrobatik mellem de vest-canadiske bjergskråninger, hvor den ph.d.- studerende Sarah Elise Sapper leder sin første feltekspedition dybt ind i bjergene i Yukon. Fra vinduerne i helikopteren fanger hendes øjne den takkede yderkant af Donjek-gletsjeren: en strøm af smeltevand hvirvler frem af isen som et boblebad.

Da helikopteren er landet, står det hurtigt klart, at Sarah allerede i første forsøg har gjort et usædvanligt fund. Den mobile metan-måler afslører hurtigt at luften over smeltevandet er beriget med metan og årsagen er ikke svær at finde. I smeltevandet måler hun koncentrationer af metan, der langt overgår forventningerne.

”Vi forventede egentlig at finde lave værdier i smeltevandet, fordi det er opfattelsen, at metan-udslip fra isdækkede områder kræver en stor iskappe som fx indlandsisen. Men resultatet var stik modsat. Vi målte koncentrationer op mod 250 gange højere end dem vi har i vores atmosfære,” fortæller Sarah Elise Sapper fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Ekspeditionen fortsatte til to yderligere bjerggletsjere, Kluane og Dusty. Og efter at have målt metanen i smeltevand herfra, viste fundet sig at være mere end blot et enkeltstående tilfælde. Også her viste målingerne høje koncentrationer af metan. Et sted under isen findes kilder til gassen, som ikke før har været kendt.

Glesjere set fra luften
De tre gletsjere befinder sig i det vestcanadiske område Yukon. Foto: Sarah Elise Sapper

Viser muligheden for udbredte metan-udslip

”Fundet er opsigtsvækkende og rejser flere vigtige spørgsmål inden for forskningsområdet,” siger lektor Jesper Riis Christiansen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Han er medforfatter til den videnskabelige artikel om fundet, og mener, at det viser muligheden for, at metan kan dannes under mange gletsjere verden over, som hidtil har været afskrevne.

"Når vi pludselig ser, at selv bjerggletsjere, der er små i sammenligning med fx indlandsisen, er i stand til at danne og udsende metan, så udvider det vores grundlæggende forståelse af, hvordan kulstof cirkuleres i ekstreme miljøer på planeten. Dannelse og udslip af metan under is er mere alsidigt og meget mere udbredt, end vi troede,” siger han.

Den herskende opfattelse har ind til nu været, at metan i smeltevand kun ville kunne findes under store iskapper som den grønlandske indlandsis, hvor der ikke findes ilt.

Forskerne antager at skabelsen af metan er biologisk og sker når en kilde til organisk kulstof – fx aflejringer af forhistoriske havdyr, vådområder eller skove - bliver omsat af mikroorganismer under forhold uden ilt.

De mikrober, som forskerne mener står bag udviklingen af metan, producerer den nemlig kun, når de kommer i kontakt med kulstof - fx aflejringer i undergrunden fra forhistoriske havdyr, vådområder eller skove - og samtidig er uden ilt. Derfor er det uklart, hvorfor bjerggletsjerne udleder metan.

”Det smeltevand, som løber fra overfladen af gletsjere er meget iltholdigt, når det bevæger sig mod bunden af isen. Så det var ret overraskende for os, at alt denne ilt tilsyneladende bliver opbrugt undervejs, således at, iltfri miljøer kan opstå under de her bjerggletsjere. Og endnu mere overraskende, at det sker i en sådan grad, at mikrober begynder at producere metan, som vi kan observere i høje koncentrationer af i vandet, der strømmer ud langs gletsjernes kanter.” siger Sarah Elise Sapper.

”Sarahs fund ændrer på vores grundlæggende forståelse, og sender os tilbage til tegnebrættet i forhold til nogle af de centrale mekanismer, der er på spil,” lyder det samstemmende fra Jesper Riis Christiansen.

Helikopter er landet ved gletsjer
Forskeren dirigerede helikopteren til landing tæt på gletsjerne, hvor hun foretog målinger af smeltevandet. Foto: Sarah Elise Sapper

 

 

En uklar rolle for fremtidens klima

Umiddelbart giver fundene i Canada dog ikke grund til en øget bekymring i forhold til deres effekt på klimaforandringerne, mener forskerne. Men den konklusion kan være midlertidig.

”Metan spiller en stor rolle i opvarmningen af vores planet. Udfordringen med metan er at det er en superpotent drivhusgas og øgede udledninger derfor vil accelerere opvarmningen af klimaet. På global skala kan vi måle hvor meget, der udledes i atmosfæren. Ved hjælp af de isotoper, som vi finder der, kan vi desuden se, hvor den kommer fra i grove træk. Indtil nu er bidraget fra verdens is-områder, herunder indlandsis og gletsjere, ikke voksende,” forklarer Jesper Riis Christiansen.

Men han understreger de målinger ikke kan skelne mellem metan fra is-områder og metan der stammer fra vådområder. Derfor kan tallene kan snyde. Samtidigt er effekten af afsmeltning fortsat er ukendt.

Jesper Riis Christiansen mener fundene kalder på årvågenhed.

”De tre steder Sarah målte var jo tilfældigt valgt, fordi der var et forskningscenter og en helikopter tilgængelig, alligevel var der metan alle tre steder. Det i sig selv er en god grund til søge bedre viden på det her område. Der er for meget vi ikke ved, og afsmeltningen åbner for ukendte miljøer som har været skjulte i tusinder af år. Reelt ved ingen hvordan udledningerne vil opføre sig,” siger Jesper Riis Christiansen.

Han håber en bedre forståelse af metans omsætning under isen kan give forskerne en bedre forståelse, af de mekanismer, som er i spil, når vådområder afgiver metan, og således være med udvikle de løsninger, hvor metan ud af atmosfæren gennem oxidering - fx gennem anvendelse af bestemte jordbundstyper.

 

 

Bag forskningen

Udover Sarah Elise Sapper og Jesper Riis Christiansen fra Københavns Universitet har følgende forskere også medvirket til studiet:

Christian Juncher Jørgensen fra Ecoscience ved Aarhus Universitet, Danmark

Moritz Schroll og Frank Keppler fra Heidelberg Center for the Environment (HCE), Heidelberg Universitet, Tyskland

Kontakt

Sarah Elise Sapper
Ph.d.-studerende

Skov- og landskabsøkologi
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

ses@ign.ku.dk
35 33 29 39

 

Jesper Riis Christiansen
Lektor

Skov- og landskabsøkologi
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

jrc@ign.ku.dk
35336942
30261676

 

Kristian Bjørn-Hansen
Journalist og pressekontakt

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

kbh@science.ku.dk
93 51 60 02

Emner

Læs også