21. december 2005

Mærsk og KU i olie-samarbejde

Højteknologifonden har bevilliget 25,7 millioner til et usædvanligt samarbejde mellem Nano Science Center på Københavns Universitet og Mærsk Olie og Gas A/S. Mærsk-selskabet bidrager selv med 17 millioner kroner. Midlerne vil blandt andet blive brugt til at ansætte 19 yngre forskere i projektet.

- Som det er i dag kan vi ikke udvinde mere end 25-50 procent af den olie, der ligger lagret i kalken i fx Nordsøen. Det er et kendt problem. Men gennem vores grundforskning kan vi blive klogere på, hvordan kalkpartiklerne kan ændre sig til - populært sagt - at give bedre slip på olien uden at det skader miljøet. Det er dér, nanoteknologien kommer ind, siger projektleder Susan Stipp fra NanoGeoScience på Københavns Universitet.

Projektet, der har en tidsramme på fem år, bærer officielt titlen ”Improving Oil Recovery through Nanotechnology” – og håbet er da også i sidste ende at øge udvindingen af olie.

Leder af Nano Science Center, professor Thomas Bjørnholm siger:

- Det er et positivt, nyt samarbejde vi har fået etableret med Mærsk Olie og Gas. Jeg ser det som vigtigt for udvidelsen af både forskningen og uddannelsen inden for nanoteknologi.

Læs mere på Højteknologifondens hjemmeside: www.hoejteknologifond.dk

Kontakt: Lektor Susan Stipp, tlf. 35 32 24 80 eller mobil 24 65 41 14.