Hæder til museumschef for Medicinsk Museion – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2008.05 > Hæder til museumschef ...

07. maj 2008

Hæder til museumschef for Medicinsk Museion

Medicoindustrien har tildelt museumschef og professor Thomas Söderqvist Medicoprisen 2008 for hans og Medicinsk Museions indsats for at bevare den medicoindustrielle kulturarv. Prisen blev uddelt den 6. maj og overrakt af videnskabsminister Helge Sander.

Medicinsk udstyr som pacemakere, høreapparater, kontaktlinser, brystimplantater, engangsgraviditets-tests, insulinpenne, kørestole, proteser samt helt almindelige forbindinger og plastre er højt specialiserede industrielle produkter, der har stor betydning for danskernes hverdagsliv. Dette og andet medicinsk udstyr er derfor også en væsentlig, men meget overset, del af vores fælles kulturarv.

-Bevaringen af den medicoindustrielle kulturarv er en central museumsopgave, siger professor Thomas Söderqvist, museumschef ved Medicinsk Museion: -Når vi går til lægen, er på hospitalet eller kommer på plejehjem er vi omgivet af medicinsk udstyr og apparater. Udstyret holder os i live og øger vores livskvalitet. Teknologien betyder noget for den måde vores liv er indrettet på, og ved at bevare genstandene og indsamle viden om deres brug, er vi med til at danne grundlaget for fremtidens historiske forskning i hvad der var vigtig i vores høj-teknologiske tid.

Som eneste danske museum arbejder Medicinsk Museion målrettet på at bevare denne vigtige del af kulturarven for eftertiden. Museet indsamler og dokumenterer udstyr, apparater og andre produkter fra den danske medicoindustri, og billeder og arkivmateriale der viser, hvordan de anvendes.

Medicinsk Museion er en enhed under Københavns Universitet. Museets fagområde er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt og historisk perspektiv.

Læs mere om Årets Medicopris på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets hjemmeside.